– Skolen har sitt eget driftsbudsjett å forholde seg til. Skal vi heise flagget på alle offentlige flaggdager måtte vi leie inn noen til å gjøre det. Det ville koste skolen masse penger. Penger vi har valgt å bruke på andre ting, sier rektor ved Vennersberg skole, Hanne Stolt Wang.

Derfor er det innført en rutine ved skolen om at flagget kun heises to ganger i året. På 17. mai, og første skoledag om høsten. 17. mai er det FAU ved skolen som har ansvaret for å få flagget opp og ned til rett tidspunkt. På første skoledag tar skolen ansvaret selv.

Vakt reaksjoner

Beboere på Vennersberg reagerte på at flaggstangen ved skolen sto naken 8. mai. På en dag den eldre generasjon ikke har glemt, og som har fått en ny vår fra 2011 med at veteraner på utenlandsoppdrag for Norge også hedres på samme dag.

– Jeg skjønner reaksjonene. Vi hentet inn tilbud fra brannvesenet for å bistå med flaggheising, men det ville bli for dyrt, sier Stolt Wang.

Hun forsikrer imidlertid at elevene på skolen får høre om frigjøringsdagen nå om dagen som grunnlovsjubileet opptar mye av skoledagen.

Lik rutine

Også ved Marikollen skole sto flaggstanga naken torsdag. Rektor Kari Nystuen følger samme rutiner som kollegaen på Vennersberg.

Ved Langeland skole var imidlertid flagget oppe. I hvert fall til klokka var 17.00.

– Så sant vi har mulighet heiser vi flagget når vi skal året rundt. Det synes jeg er viktig, sier rektor Tommy Seigerud. Torsdag tok vi det ned da SFO stengte. Nettopp for å spare penger, sier Seigerud.

Kommunen har sin egen eiendomsenhet (KKE) som yter skolene vaktmestertjenester. Dette faktureres skolene for. Skulle de tatt ansvaret for flaggheisingen, ville den årlige regningen blitt dyrere. Skulle brannvesenet ha gjort jobben ville det fort ha kommet på rundt 20.000 kroner i året.

– Vi kan ikke utføre vaktmesteroppdrag for kommunene gratis, sier brannsjef i Glåmdal brannvesen IKS, Per Ivar Bekk.

Brannvesenet, som også omfatter Grue kommune tar fra 515 kroner til 1025 kroner timen for å utføre oppdrag. Alt avhengig av når på døgnet det skjer.