n åsnes Ros fra alle hold

FÅR ROS: De ansatte i tjenesten for funksjonshemmede i Åsnes høster ros. Anita Michaelsen, Hilde Gunn Hammeren, Mona Juvberget og Lilian Merelid traff vi ved Myra gruppebolig.FOTO: KJELL I. WÅLBERG

FÅR ROS: De ansatte i tjenesten for funksjonshemmede i Åsnes høster ros. Anita Michaelsen, Hilde Gunn Hammeren, Mona Juvberget og Lilian Merelid traff vi ved Myra gruppebolig.FOTO: KJELL I. WÅLBERG

Artikkelen er over 9 år gammel

Tjenesten for funksjonshemmede i Åsnes høster ros fra både politikere og administrasjon. En undersøkelse viser at brukere og pårørende er enda mer fornøyde nå enn i 2005.

DEL

KJELL I. WÅLBERG

kiw@glomdalen.no – 952 00 429

– Dere har et godt omdømme, og det er det viktig å opprettholde, sa ordfører Lars Petter Heggelund.

– Vi skal sette pris på at kommunen har en så bra virksomhet, og vi har pålagt dere mange oppgaver, kommenterte Tore Karlstad fra Radikale Sosialister da virksomhetsleder Jan Larsson orienterte formannskapet om en undersøkelse som er gjort blant brukere og pårørende.

Æren til ansatte

De samme spørsmålene ble stilt i 2005 til de samme personene, og nå oppnådde virksomheten enda høyere poengsum, 3,40 fra brukerne og 3,21 fra pårørende på en skala fra 1 til 4 der fire er det beste.

Og selv om rapporten sier at det er feilkilder i undersøkelser og en kunne ha ønsket seg flere svar fra pårørende, mener man undersøkelsen i det store og hele gir et riktig bilde av hvordan virksomheten oppleves.

Larsson ga de ansatte æren for at tjenesten får så gode karakterer.

Nå betyr ikke dette at det ikke er forbedringsmuligheter. Forslag til tiltak er da også listet opp. Brukerne, de fleste psykisk utviklingshemmede, synes for eksempel at det er mange ansatte å forholde seg til, noe som forsterkes av at det er mange deltidsstillinger.

– Dette forsøker en å motvirke blant annet ved å øke stillingene gjennom interne ansettelser, ved å opprette team og en ny turnus slik at brukerne skal få færre å forholde seg til, fortalte Larsson.

Både pårørende og brukere ønsker også flere fritidsaktiviteter, og dette skal blant annet motvirkes gjennom samarbeid med idrettsrådet om å integrere funksjonshemmede i idrettslagene. Her minnet Aps Karin Siggerud Olsen om at dette bør en gjøre på flere områder enn bare innenfor idretten.

Pårørende mest kritiske

Undersøkelsen viste at brukerne var enda mer fornøyde enn de pårørende.

Blant annet mente pårørende at beboerne var mye alene, men brukerne selv var mer fornøyde med situasjonen, og derfor er det ikke planer om tiltak på dette området.

Pårørende er heller ikke like fornøyde med personlig hygiene og kosthold som brukerne selv er. Her kommenterte Larsson at utgangspunktet er at brukerne selv skal kunne velge hvordan de vil innrette sine liv.

Ellers varsles det at det blir endringer når det i løpet av dette året skal bygges 26 nye boliger for funksjonshemmede på Flisa. Det vil blant annet gjøre det lettere å ta hensyn til hvem beboerne vil bo sammen med.

Artikkeltags