Alle var like blide i dag da Solør Montessori formelt tok over Myrvoldheimen fra aksjeeierne i Myrvoldheimen omsorgssenter.

Det siste året har den 28 mål store eiendommen med alle bygningene som før var Myrvoldheimen psykiatriske behandlingssenter, har vært til salgs det siste året.

Myrvoldheimen omsorgssenter AS greide ikke å skape nok aktivitet til å greie driften økonomisk. Mens de har forsøkt å selge stedet, har de eneste inntektene kommet fra uteleie av sju boenheter på eiendommen.

Idealisme

– Solør Montessori hadde det laveste budet av de tre budgiverne vi plutselig fikk nå i vinter. De andre to var en utenbygds investor og en interessent som ville drive omsorgsarbeid. Men vi valgte Montessori fordi vi har tro på Montessori, fordi 17 arbeidsplasser er viktige for Åsnes og fordi dette er en virksomhet som passer best opp mot den driften vi selv ønsket å drive, sier en av aksjonærene i Myrvoldheimen Omsorgssenter, Per Roar Bredvold.

– Å ivareta gode tilbud for ungene er viktige tiltak for bygda. Derfor var det ikke viktigst for oss å få noen kroner mer fra salget, sier Liv Bekkesletten.

Nå venter et travelt halvår ved Solør Montessori. Så snart tegningene og det formelle er i orden, begynner innredning av klasserom i administrasjonsbygget og barnehage i hovedbygningen. Dette skal gi Solør Montessori en ny giv og bedre tilbud til ungene.

Mer til ungene

– Vi har betalt 600.000 kroner i husleie til kommunen for et bygg som har vært til dels dårlig vedlikeholdt og derfor har påført oss store kostnader til strøm. I de kaldeste månedene har vi brukt fra 70.000 til 100.000 kroner på strøm.

Nå kan vi spare inn noe av dette til bedre undervisning og miljø, sier rektor Geir Arne Framaas.

Ingrid Bjerke Matsson er en av «brukerne» av Solør Montessori, som har 36 elever og 29 barnehagebarn. Hun venter sitt fjerde barn i februar, og er en viktig bidragsyter.

– Jeg ønsker det beste for barna mine, og opplever at de får tilfredsstilt sine behov i Solør Montessori. Derfor står jeg på for dem, sier hun.

Myrvoldheimen var taksert til en verdi av 6,5 millioner kroner da Myrvoldheimen omsorgssenter fikk kjøpt det av fylkeskommunen for 1,5 millioner kroner. Nå overtar Solør Montessori aksjekapitalen på 300.000 kroner og er i ferd med å overta lånet. Hvor mye de har betalt for Myrvoldheimen, vil de ikke si foreløpig.

– Det er litt uoversiktlig inntil vi får en oversikt over lånene, forklarer Tore Ellefsen.

Bredvold bekrefter at Myrvoldheimen Omsorgssenter har fått igjen pengene sine, og litt til.