– Mona besto ikke sin kjentmannsprøve

Artikkelen er over 5 år gammel

Taxieier Bjørn-Gunnar Kampen Kristensen tar sterk avstand fra uttalelsene til andre i ledelsen i Kongsvinger Taxisentral .

DEL

– Som eier av totalt seks løyver ved Kongsvinger Taxisentral var jeg tilstede på møtet hvor Mona Gustavsen ble diskutert. Min oppfattelse av sakens gang er at Mona ikke besto sin kjentmannsprøve og dermed ikke ble funnet skikket til arbeidet som drosjesjåfør på nåværende tidspunkt. At vedkommende er av taterslekt er for meg likegyldig, og jeg oppfattet heller ikke dette som en av grunnene til at hun ikke skulle få jobb. Jeg gikk ut fra møtet med visshet om at hun ikke hadde passert sin første prøve, og anså dermed saken som avsluttet, forteller taxieieren i en pressmelding.

– I etterkant ser jeg at denne oppfattelsen ikke stemte og ønsker med dette å ta sterk avstand fra uttalelsene andre i ledelsen ved Kongsvinger Taxisentral har kommet med. Andres uttalelser kan ikke jeg som deleier ta ansvar for, og jeg ønsker å understreke at etnisitet aldri har vært avgjørende for om kjentmannsprøven blir bestått eller ikke. Det er sterkt beklagelig at Mona har blitt forespeilet en jobb hos en annen eier, uten å få den grunnleggende informasjonen om at bestått kjentmannsprøve er nødvendig. Jeg har ingen problemer eller noe uoppgjort med vedkommende, da vi kun har vekslet vennlige “hallo” på sentralen. Informasjonsflyten til vedkommende i denne saken kan det stilles store spørsmål ved, og jeg vil bidra til at INGEN på noe tidspunkt skal få lovnader før kjentmannsprøven er bestått i en opplæringssituasjon igjen.

– Utover dette har jeg ingen kommentarer og ønsker på ingen måte å bli assosiert med uttalelsene enkeltpersoner i denne saken har kommet med, skriver han – og legger til at han håper media lar hans sjåfører være i fred – da de ikke har noe med saken å gjøre.

Artikkeltags