Sjur Strand og Skole

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et foredrag ordfører Sjur Strand holdt to uker etter valget i høst forklarte han at Aps motvilje mot en storskole på Tråstad først og fremst bunnet i at man ikke trodde at kostnadsrammen på 286 millioner (i 2018-kroner) ville holde og at storskoleprosjektet derfor ville ødelegge kommunens økonomiske handlefrihet i mange år framover. Etter det har administrasjonen lagt fram et forprosjekt og en innstilling som viser at man holder seg innenfor rammen og med en solid sikkerhetsmargin. Forprosjektet ble utarbeidet med bakgrunn i at man hadde satt en kostnadsramme og man forsøkte å finne en best mulig totalløsning innenfor denne rammen. Jeg ser nå til min store overraskelse at ordføreren er villig til å fravike rammen og nå vil kjøre på med en løsning med to skoler uten at man har en kostnadsramme på samme måte. Det er skremmende med tanke på kommuneøkonomien i framtida og undergraver fullstendig den årsaken han ga uttrykk for etter valget.

I ordførerens uttalelser i Glåmdalen på mandag ligger det en klar mistillit til administrasjonen og de faginstansene som har vært involvert i utformingen av storskoleforslaget. AP baserer tydeligvis sitt syn i denne saken på innspill fra «ukjente» selvutnevnte eksperter som ikke bare kan prosjektering av bygg, men som også har oppnevnt seg selv til å inneha mer ekspertise innen skole, helsesøstertjenester, PPT, spesialpedagogikk og oppfølging av funksjonshemmede enn de som faktisk er reelle fagpersoner på området. Man legger opp til en sterkt redusert brukerinvolvering og kjører fram en hastverksløsning der entreprenøren skal utforme de skolemessige løsningene i mye større grad. Dette gjør man fordi man har lovet en skole på Holt ferdig sommeren 2018. Jeg har lang erfaring med gjennomføring av store og mindre prosjekter og all erfaring tilsier at resultatet av hastverk i forprosjekteringen og det å overlate ansvaret for utforming til de som skal bygge, nesten alltid fører til de samme konsekvensene; dårligere kvalitet på produktet, forsinkelser og til dels store kostnadsoverskridelser. Hva gjør vi den dagen man skjønner at Holt blir enten av dårligere kvalitet eller forsinket og mye dyrere? Hva vil det ha å si for kvaliteten og framdriften for neste bygg på Tråstad. De som skal ha barn på Tråstad de neste 5–6 årene bør jo merke seg at de blir avspist med et kondemnerbart bygg til neste periode og deretter skal man ha undervisning i brakker i et par år mens man river og bygger nye skole der. Er dette å gi ungdommen i Kongsvinger et likeverdig skoletilbud, Sjur Strand?

En slik framdriftsplan forutsetter også at kommunen har råd til å bygge noe på Tråstad i det hele tatt uten å kutte vesentlig i andre tjenester som barneskoler, eldreomsorg, helsetjenester, næringsutvikling og ikke minst i innhold, drift og vedlikehold av eksisterende skoler.

Hvordan har dere tenkt dere å ivareta en tilsvarende faglig utviklingsmulighet blant lærere og heldagstilgjengelighet av helsesøster og PPT-funksjonen som det forprosjektet innebærer? Hvordan skal våre ungdommer få et likeverdig tilbud innen valgfag og språk?

Jeg ser også at Ap bevisst har holdt sine forslag og argumenter tilbake så lenge at opposisjonen i kommunestyret og administrasjonen ikke skal få mulighet til å vurdere kvaliteten og gjennomførbarheten av forslagene og gyldigheten til argumentasjonen. Dette er etter min mening en uheldig taktikk for å overrumple kommunestyret slik at man blir tvunget til å vedta et forslag som gir et dårligere tilbud til våre ungdomsskoleelever som helhet og som innebærer en direkte uansvarlighet med tanke på framtidig kommuneøkonomi. Altså det motsatte av hva ordføreren sa i oktober og alt dette bare for å slippe å «tape» ansikt. Siden disse forslagene man kommer med er så tilsynelatende overveldende gode så håper jeg alle Ap s representanter i kommunestyret får lov til å stemme etter sin egen overbevisning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken