Mia (1,5) vant mot kommunen

VANT: Lille Mia og moren Hege Strand har fått medhold fra Fylkesmannen i at kommunen brøt både opplæringsloven og forvaltningsloven. Nå håper Hege Strand at kommunen gir datteren det tilbudet hun mener å ha krav på.

VANT: Lille Mia og moren Hege Strand har fått medhold fra Fylkesmannen i at kommunen brøt både opplæringsloven og forvaltningsloven. Nå håper Hege Strand at kommunen gir datteren det tilbudet hun mener å ha krav på. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

– Jeg blir ikke rolig før Mia får den hjelpen hun har krav på, sier moren, Hege Strand. Kongsvinger kommune tapte på alle punkter.

DEL

Kongsvinger kommune brøt både opplæringsloven og forvaltningsloven da det ble fattet vedtak om at Mia kun skal ha seks timer spesialpedagogisk hjelp i uka. Det slår Fylkesmannen fast.

Nå får kanskje Mia det tilbudet hun har krav på.

– Jeg er glad for å ha fått medhold, men blir ikke rolig før Mia får den hjelpen hun har krav på, sier moren til Mia, Hege Strand.

Flere lovbrudd

Mia er 19 måneder. Hun går i Puttara FUS barnehage og har en sjelden kromosomfeil som gjør henne sent utviklet.

En utredning fra GPPS (Glåmdal pedagogisk-psykologisk senter) i desember i fjor konkluderte med at Mia trengte spesialpedagogisk hjelp 37,5 timer i uken, eller hele tiden hun var i barnehagen.

Kommunen godtok ikke den første sakkyndige vurderingen og sendte den tilbake til GPPS for ny vurdering.

12. mars fikk kommunen en ny vurdering fra daglig leder ved GPPS, Kari Simonsen, med en anbefaling på et omfang på seks timer spesialpedagogisk hjelp i uka.

Strand har klaget til Fylkesmannen og fått medhold i at hun ikke ble tatt med på råd om ny vurdering av tilbudet Mia skulle få. Hun har også fått medhold i at kommunen har fattet vedtak på mangelfullt grunnlag hvor det ikke er hentet inn uttalelser fra verken barnelege og fysioterapeut eller fra andre instanser som følger opp Mia.

Krever strakstiltak

Mens saken har pågått har Puttara Fus barnehage gitt Mia den oppfølgingen som først ble anbefalt av GPPS.

– Det er det vi hele tiden har ment at hun trenger, sier daglig leder Hege Bakke Andresen.

Fylkesmannens opphevelse av vedtakene i kommunen betyr i praksis at Mia er rettighetsløs inntil nytt vedtak kommer på plass. Fortsatt får hun imidlertid spesialpedagogisk heltidshjelp i barnehagen. Bakke Andresen forventer nå at kommunen raskt fatter et forutsigbart og langsiktig vedtak som sikrer kvalitet for Mia.

Kommunalsjef Unni Strøm har ikke lest Fylkesmannens vedtak siden svaret ikke skal ha kommet til kommunen. Generelt sier hun imidlertid at kommunen retter seg etter de vedtak Fylkesmannen fatter. Det betyr at kommunen så raskt som mulig må vurdere tilbudet til Mia på nytt.

Til politisk behandling

Tirsdag leverer oppvekstkomiteen sin innstilling til kommunestyret om Kongsvinger kommune skal trekke seg ut eller fortsette det interkommunale samarbeidet med Glåmdal pedagogisk-psykologisk senter (GPPS).

I tillegg skal kommunens håndtering av PP-tjenesten og GPPS granskes etter bestilling fra Kontrollutvalget.

Artikkeltags