Det går fram av ferske KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå som viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for alle norske kommuner. Eidskog hadde ut fra denne sammenligningen et netto driftsresultat på minus 10,2 prosent. Ingen andre kommuner er i nærheten av et så svakt resultat. Flesberg i Buskerud kommer nest dårligst ut med et resultat på minus 7,1 prosent, mens en annen glåmdalskommune, Grue, kommer tredje sist med et resultat på minus 6,4 prosent.

Tar lærdom

- Ja, det er et svakt resultat, men ikke svakere enn forrige gang jeg kommenterte det, sier Eidskog-ordfører Ivar Skulstad, og sikter til de uttalelsene han ga da Glåmdalen nylig skrev om det endelige regnskapet fra i fjor som viste et netto driftsresultat på 32,9 millioner kroner, men som likevel er godkjent gjort opp i null ved bruk av fondsmidler.

- Vi må tåle fokus via KOSTRA, det er en nyttig øvelse, men tross alt er underskuddet for 2004 inndekket ved bruk av sparepengene våre, og det jobbes godt i kommunen for at vi skal ta lærdom, sier ordføreren.

Ikke alt kommer med

Han mener ellers at Eidskog er sårbar når kommunene sammenlignes på netto drift.

- Kommunens selskaper og foretak går med overskudd på nærmere 10 millioner kroner, og det kommer ikke med i disse tallene. Vi kunne også ha subsidiert enhetene direkte med fondsmidler, det ville ha gitt et helt annet netto driftsresultat, men det ville også ha kamuflert situasjonen, og det har vi ikke ønsket å gjøre. Flere av enkeltårsakene som førte til resultatet for 2004, er også ting som ikke vil skje igjen, sier ordføreren, og sikter blant annet til at utestående momskompensasjon på seks millioner kroner måtte føres på regnskapet for 2004, mens pengene kommer i 2006.

Sover fortsatt bra

- Sover ordføreren i kommunen med landets største underskudd fortsatt godt om natta?

- Ja, fordi vi faktisk har dekket det inn. Men jeg vil sove enda bedre når vi får gjennomført en analyse av situasjonen og får kontrollen over den økonomiske styringen. Jeg legger ikke skjul på at det er et svakt resultat, men det gjøres en god jobb i organisasjonen for å få snudd det, sier Skulstad, som også kan trøste seg med at budsjettet for 2005 ble godkjent.