Lunderbye Nor kan bli samlingssted

KONGSVINGER: Dersom Lunderbye Nor havner i kommunens eie igjen, bør eiendommen kunne brukes som møteplass og tilholdssted for lokale lag foreninger.