Likestillingsombudet sjokkert over forhistoriske holdninger

REAGERER: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er blant dem som reagerer sterkt på taximiljøet i Kongsvinger sitt syn på folk av taterbakgrunn.

REAGERER: Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er blant dem som reagerer sterkt på taximiljøet i Kongsvinger sitt syn på folk av taterbakgrunn. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har allerede fått Mona Gustavsens sak til vurdering.

DEL

Vanligvis ønsker ikke ombudet å kommentere påstått diskriminering før hun selv har fått alle parters versjon.

– Men hvis opplysningene som framkommer i Glåmdalen er riktige dreier dette seg om helt åpenbar diskriminering som ikke skal finne sted, og jeg er ganske sjokkert over at noe slikt kan forekomme i 2014, sier Ørstavik til Glåmdalen.

Saken om at Mona Gustavsen er blitt nektet taxijobb med beskjed om at taxinæringen i Kongsvinger ikke ansatter folk av taterbakgrunn har vekket reaksjoner tirsdag.

LES HELE SAKEN HER!

Glåmdalen gjenga tekstmeldinger og utskrift av en telefonsamtale som dokumenterer hva som er begrunnelsen for ikke å gi Gustavsen jobb.

– Det er uttrykk for forhistoriske holdninger som jeg håpet vi hadde forlatt for lenge siden, sier likestillingsombudet.

På generelt grunnlag sier Sunniva Ørstavik at å legge vekt på etnisk opprinnelse ved ansettelser ikke er lov.

– Det er helt forbudt i Norge å la være å ansette mennesker ut fra rasetilhørighet. Og med forbehold om at opplysningene er korrekte håper jeg at taxiselskapet nå ser seg om i egne rekker, og rydder opp både i holdninger og praksis, sier Sunniva Ørstavik.

– Usedvanlig tydelig tilfelle

Antirasistisk senter er blant dem som reagerer sterkt på historien.

– Dette er et usedvanlig tydelig tilfelle av rasistisk diskriminering, sier leder Rune Berglund Steen til Vårt Land.

Han kan ikke huske noe tilsvarende eksempel i arbeidslivet.

– Jeg har jo sett tilfeller i leiemarkedet, men ikke uttrykt så tydelig i arbeidslivet, sier han. ?

Han mener drosjenæringen umiddelbart bør beklage og rydde opp.

– De har brutt loven, de har nektet henne arbeid på et vis som er lovstridig. Ingen skal bli utsatt for det hun blitt utsatt for, sier Berglund Steen

Sjeldent gode holdepunkter

Gustavsen har engasjert advokat Steffen Brandstad i saken.

– Jeg er kjent med både tekstmeldingen og telefonsamtalen man har sikret opptak av. Det i seg selv mener jeg er sjeldent gode bevis på diskriminerende rasisme. Det er sjeldent man har så gode holdepunkter for å si det. Slik som jeg kjenner saken nå mener jeg at straffelovens bestemmelse er overtrådt. Jeg vil også se på den arbeidsrettslige siden. Også der kan det være grunnlag for å reise et erstatningskrav, men det må vi komme tilbake til, sier advokaten Steffen Brandstad til VG.

Påtaleleder Rolf Thoresen i Hedmark politidistrikt bekrefter overfor Dagbladet at de mottok anmeldelsen fra Gustavsen 20. november i år.

– Saken etterforskes ved Solør lennsmannskontor. Dette er forhold som må undersøkelse nærmere, sier Thoresen til Dagbladet.

Artikkeltags