– Har tjent på å være åpne om det

NOME: Før han mistet faren i selvmord fnøs Henrik Kjeldsen når folk sa at bondeyrket var ensomt.