Den nye bibelen er tre meter lang og veier 40 kilo, opplyser utgiveren KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte). Det er den nye bibeloversettelsen fra 2011 som nå blir tilgjengelig punktskrift, fem år etter at vanlige trykte versjonen var klar.

– Vi er stolte og glade over at dette prosjektet endelig er i havn. Det er rundt 2.000 blinde i Norge som behersker punktskrift så godt at de foretrekker å lese på denne måten framfor å bruke lydbøker, sier generalsekretær Ingvar Nevland i KABB.

Han sier den nye bibelutgaven er delt opp i 103 hefter, for at det skal være lettere å ta fram bare den delen man har bruk for.

Prest Magne Bjørndal beskriver utgivelsen som et likestillingsprosjekt. Bjørndal er blind og har vært konsulent for punktbibelen:

– Som prest bruker jeg Bibelen hver dag i jobben, og jeg har virkelig savnet en oppdatert punktskriftsversjon. Punktskrift er mitt skriftspråk, slik vanlig trykt skrift er det for seende, forteller han.