Oslopolitiet skjerper innsatsen mot datakrim

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

OSLO: Oslopolitiet styrker gruppen som etterforsker seksualovergrep begått ved bruk av internett og sosiale medier.

DEL

En egen gruppe med nye etterforskere skal jobbe utelukkende med digitale spor og overgrep begått via nettet, skriver Dagsavisen.

– Dette er krevende etterforskning. Vi må opprette en egen spesialgruppe som skal jobbe med disse sakene, ellers havner vi helt i bakleksa. Jo flinkere vi i politiet er til å avdekke, jo flere saker avdekker vi, forklarer politioverbetjent Kari-Janne Lid, som leder avsnittet for seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt. Nesten halvparten av alle seksuelle overgrep som anmeldes i hovedstaden, omfatter også digitale spor.

Politiet må ofte etterforske ungdommer som har eller deler seksualiserte bilder av unge under 18 år, noe som er straffbart. Politiet prøver å få ungdommene til å forstå alvoret i disse sakene.

– Vi tar dette veldig alvorlig. Ungdom tar i dag bilder av alt de gjør i våken tilstand og deler dette med venner. Derfor går vi sterkt ut og advarer mot å ta eller sende bilder som ikke kan havne på veggen på skolen, det vil si bilder som ikke tåler dagens lys, sier Lid.

Bilder som havner på avveie, kan bli brukt til å presse den som er avbildet til å sende nye bilder eller begå grove seksuelle handlinger med seg selv, forklarer politioverbetjenten. 

Artikkeltags