Gå til sidens hovedinnhold

Krever straffen mer enn fordoblet

Artikkelen er over 8 år gammel

Tar lagmannsretten aktors påstand til følge, må både far og sønn i fengsel for vold mot en nabo.

I Glåmdal tingrett ble faren frikjent for tiltalen om legemsfornærmelse, mens sønnen ble dømt til sju måneders fengsel for vold og trusler mot en nabo inne i sistnevntes traktorhytte.

Bakgrunnen for angrepet var en tvist om bruken av en traktorvei til kjøring med hest i vårløsningen i april 2011. Grunneieren, som hadde stengt kjøreveien, fikk bitt av en del av ene øret sitt, og skal i tillegg ha blitt slått i hodet, tatt et farlig halsgrep på og utsatt for drapstrusler/trusler som var egnet til å framkalle alvorlig frykt.

Påstand: 16 måneders fengsel

Påtalemyndigheten anket saken, og nå fredag ettermiddag la aktor Ann Elisabeth Billa ned påstand om at sønnen med dømmes til ett år fire måneders ubetinget fengsel. Dette er ikke uventet identisk med påstanden i tingretten.

– Handlingen er begått uprovosert, mot en forsvarsløs person og utført av flere i fellesskap, argumenterte politiadvokaten, og prosederte på at både far og sønn følgelig må dømmes for at handlingen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

Aktor Billa la den fornærmede grunneierens forklaring til grunn, og tror ikke på farens egen forklaring om at han verken klatret opp på traktoren eller holdt grunneieren fast i kjeledressbrystet mens sønnen angrep.

– Hvordan skulle ikke fornærmede ha kunnet forsvare seg mot en som kom nedenfra opp i traktorhytta? Jo, fordi han ble holdt fast av faren, argumenterte Billa.

60 dagers fengsel for faren

Aktor la deretter ned påstand om 60 dagers ubetinget fengsel for faren, ut fra samme arguentasjon om at handlingen ble begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Fornærmede har forklart seg likelydende til samboeren og politiet samme dag som hendelsen skjedde, i politiavhør tre dager seinere, i tingretten og nå i lagmannsretten, poengterte aktor og minnet om at grunneieren forklarer seg under straffansvar - i motsetning til tiltalte i en straffesak.

Betydelig erstatningskrav

Bistandsadvokat Espen Rekkedal gjennomgikk deretter de fysiske og psykiske skader som grunneieren ble påført, som avbitt øre, øresus, søvnproblemer, konsentrasjonsproblemer i jobbsammenheng, smerter/stivhet i nakke med mer.

Han prosederte på at skadene utgjør varige mén tilsvarende 15 prosent medisinsk invaliditet.

Deretter la han ned påstand om at far og sønn solidarisk må betale grunneieren 120.000 kroner i ménerstatning, 41.400 kroner i inntektstap, vel 41.000 kroner til dekning av utgifter til medisinsk behandling med mer, og skjønnsmessig oppreisningserstatning på opptil 100.000 kroner for tort og smerte.

Til sammen utgjør dette vel 300.000 kroner.

Dom i saken faller tirsdag.