Til nå har Kongsvinger Skolekorps lånt instrumenter av kulturskolen – det er ikke lenger nødvendig.

Etter onsdagens møte har barne- og ungdomskorpset nå råd til å kjøpe instrumenter og notemateriell. Summen dekker også medlemskap i Norges Musikkorpsforbund.

Inntil 45.000 kan også brukes på instruksjon og promotering i skolene.

– Det ble enstemming vedtatt, sier ordfører Sjur Strand.

Kongsvinger Skolekorps ble formelt stiftet 6. mars, og øver hver torsdag på Sentrum videregående skole. Laila Sidselrud er valgt som leder.

Ja til hall

Onsdag kveld sa formannskapet også ja til å bygge full idrettshall (23x44) i stedet for en basishall på halv størrelse. Alle sa ja til dette.

Det ble derimot nei til etablering av Kongsvinger Montessoriskole. Kun opposisjonen stemte ja til en slik skole i byen.