– Det kom ikke som noe sjokk på meg. Jeg hadde nesten regnet med at saken ville bli henlagt av politiet, sier Mona Gustavsen.

Hun har nå inngått et forlik med Kongsvinger Taxi, og anser dermed saken som ute av verden.

Skapte sterke reaksjoner

Det var i begynnelsen av desember i fjor at Mona Gustavsen anmeldte Kongsvinger Taxi for det hun mente var rasediskriminering.

Hun hadde hatt opplæring med en taxisjåfør i Kongsvinger i to måneder da denne sendte henne en tekstmelding, og skrev at hun ikke kunne få drosjejobb fordi hun er tater.

I en telefonsamtale med trafikklederen ved Kongsvinger Taxi, en samtale hun gjorde lydbåndopptak av, fikk Mona Gustavsen langt på vei bekreftet at hennes etniske bakgrunn var årsaken til at hun ikke fikk jobb som taxisjåfør.

Må framsettes offentlig

Nå har altså politiet i Kongsvinger henlagt saken etter å ha vurdert den ut fra straffelovens paragraf 135 A, den såkalte rasismeparagrafen, eller hatparagrafen, og konkludert med at intet straffbart er bevist.

– Slik uttalelsene er framsatt er de ikke straffbare i seg selv, sier politiadvokat ved Kongsvinger politistasjon, Ann Elisabeth Billa til Glåmdalen.

– For at diskriminerende uttalelser skal komme inn under denne paragrafen må de bli framsatt offentlig, og det betyr i påsyn eller påhør av ganske mange mennesker. En uttalelse fra en person til en annen er derfor ikke nok til å bli rammet av den såkalte hatparagrafen, sier Ann Elisabeth Billa

– Vi har vurdert saken nøye ut fra de aktuelle bestemmelsene, sier hun.

Mona Gustavsen ønsker nå å legge denne saken død.

– Jeg har fått en liten oppreisning fra Kongsvinger Taxi som endel av forliket, og vi er blitt enige om at vi vil ha denne saken ut av verden, sier hun.

Leder ved Kongsvinger Taxi, Frode Flosand, vil ikke bekrefte dette.

Han ønsker ikke å snakke med Glåmdalen, og sier at han ikke har noen kommentar til saken.