Politianmelder bank og banksjef

TIL POLITIET: De avsatte styremedlemmene i Stiftelsen Nor er ikke enig i at tvangskonkursen er lovlig gjennomført, og vil nå gå til politiet.FOTO: SIGMUND FOSSEN

TIL POLITIET: De avsatte styremedlemmene i Stiftelsen Nor er ikke enig i at tvangskonkursen er lovlig gjennomført, og vil nå gå til politiet.FOTO: SIGMUND FOSSEN

KONGSVINGER: Tidligere styremedlem i stiftelsen bestrider lovligheten av tvangskonkursen. Nå politianmelder han styrelederen og banksjefen i Sparebank 1 Østlandet.

DEL

I sine kommentarer til bostyrers innberetning skriver han at det er en rekke faktafeil, og at han og stifterne nå har besluttet å politianmelde styreleder og banksjef i Sparebank 1 Østlandet.

– Løp fra avtale

Styremedlemmet mener at banken har løpt fra en avtale som ble gjort i 2016 om at renter og avdrag skulle akkumuleres (samles opp). Han beskylder banksjefen for at han aldri hadde til hensikt å oppfylle bankens del av avtalen, og skriver at stiftelsen uten forvarsel fikk beskjed om at låneforholdet ble oppsagt, og at banken ville gå til tvangsinndrivelse.

– Han (banksjefen, journ.anm.) har derfor satt stiftere og styre i en umulig situasjon, som igjen er hovedårsaken til stiftelsens alvorlige problemer, skriver han.

– Fikk ikke årsoppgaver

Styremedlemmet gir også Sparebank 1 Østlandet ansvaret for at stiftelsen ikke har avlagt årsregnskap for 2016, 2017 og 2018. Ifølge Strandabø er årsaken at banken ikke har besvart stiftelsens henvendelser om utlevering av kontoutskrifter og årsoppgaver.

– Det har således ikke vært mulig å avlegge årsregnskap, skriver han.

Med rettslig prosess

Han mener bostyrer Geir Langhelles innberetning gir et feilaktig og lemfeldig inntrykk av driften i Stiftelsen Nor fordi bostyrerapporten er basert på feil eller manglende opplysninger. Samtidig gjør han oppmerksom på at det er igangsatt en rettslig prosess mot Kongsvinger kommune. Bakgrunnen er, ifølge ham, feil som ble gjort ved overtakelse av eiendommen, pålegg om opprettelse av stiftelse og de tap stiftelsen, stiftere og trolig også kreditorer skal ha blitt påført.

– Verdt 14 millioner

De avsatte styremedlemmene i Stiftelsen Nor reagerer også på bostyrets takst på eiendommen Lunderbye Nor, som viser en verdi på 5,5 millioner kroner.

– Den siste taksten fra mai 2015 som ble bestilt av det avsatte styret viser en markedsverdi på 14 millioner kroner, skriver styremedlemmet, og karakteriserer bostyrets verditakst som et bestillingsverk for å bagatellisere stiftelsens verdier.

Kjenner seg ikke igjen

Sparebank 1 Østlandet stiller seg uforstående til kommentarene som styremedlemmet kommer med.

– Her framlegges det påstander mot banken og bankens arbeid i denne konkrete saken som vi ikke kjenner oss igjen i. Av hensyn til taushetsplikten kommenterer vi for øvrig ikke detaljer om kundeforhold i mediene, sier kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Østlandet, Siv Stenseth, til Glåmdalen.

Artikkeltags