– Vi må gå litt i oss selv

ENIG: Lege Inger Noer er enig i at leger lett kan skrive ut medisiner mot depresjon. – Men det er ingen sammenheng mellom antidepressiva og avhengighet. Avhengighetsskapende medisiner brukes ikke mot depresjoner, sier hun.FOTO: JENS HAUGEN

ENIG: Lege Inger Noer er enig i at leger lett kan skrive ut medisiner mot depresjon. – Men det er ingen sammenheng mellom antidepressiva og avhengighet. Avhengighetsskapende medisiner brukes ikke mot depresjoner, sier hun.FOTO: JENS HAUGEN

Artikkelen er over 4 år gammel

KONGSVINGER: En depresjon skal alltid behandles, men ikke nødvendigvis med medisiner, sier Inger Noer. – Men vi leger må også gå i oss selv.

DEL

Som fastlege har hun mange pasienter som sliter med depresjon, og hun innrømmer at det enkelte ganger kan være lett å skrive ut medisiner.

– Men det er viktig å huske på at depresjon er en sykdom – til og med en potensiell dødelig sådan – og at den derfor skal behandles. Spørsmålet er alltid hva slags behandling vi skal velge. Det gjelder ikke minst eldre pasienter, som lettere rammes av depresjoner. Mange ganger er det også vanskelig å vurdere hva som er en depresjon og hva som er en naturlig sorgprosess.

– Normale følelser skal jo ikke behandles.

– Jeg vil bli flinkere

– Pasientombudet i Hedmark og Oppland mener fastleger er for flinke til å bruke reseptblokka og for lite flinke til å tilby medisinfri behandling?

– Ja, og det har han nok mye rett i. Jeg tror alle fastlegene kan ha nytte av å gå kritisk gjennom sin egen foreskriving. I tillegg er det noen leger som også skriver ut mye vanedannende medikamenter, og det er et samfunnsproblem. Vi bør helt sikkert bli mer bevisste på å vurdere medisinfri behandling, men også varigheten på bruk av antidepressiva er viktig. Jeg har selv pasienter som har brukt slike medisiner lenge, og jeg har bestemt meg for å bli flinkere til å hjelpe disse med å trappe ned medisinbruken i de tilfellene det er forsvarlig. En depresjon varer nødvendigvis ikke livet ut.

Selvfølelse og mestring

– Er det legene som har skylda for at glåmdøler bruker mer antidepressiva enn nesten resten av landet?

– Noe av skylda har vi, men mye henger sammen med at distriktet har mange uføretrygdede, en høy andel med lav inntekt og folk med andre sosiale problemer. Depresjon henger sammen med selvfølelse, mestring og følelsen av å være til nytte. Ingen får spesielt godt selvbilde av å være fattig og arbeidsløs.

En venn er beste medisin

Inger Noer synes det mange ganger er et dilemma å vurdere behandlingsform for pasienter som er deprimerte.

– Men kanskje burde det vært et enda større dilemma for oss. På den måten ville vi blitt mer bevisste på medisinfrie muligheter. Selv bruker jeg mye tid på samtaler, og mange pasienter bruker fastlegen sin som en trygghetsperson å snakke med. Den beste medisinen mot depresjon er jo en god venn, men når slike ikke finnes er det andre som kan være gode samtalepartnere. I Kongsvinger er det ikke lang ventetid verken ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller hos privatpraktiserende psykologer, og jeg foreslår noen ganger henvisning til disse, sier Inger Noer.

Artikkeltags