– Rot og kriminalitet

SELGES: Lunderbye Nor-bygningen ble oppført i 1858. Fire kreditorer har nå krevd tvangssalg av eiendommen etter at eierne er slått konkurs.FOTO: JENS HAUGEN

SELGES: Lunderbye Nor-bygningen ble oppført i 1858. Fire kreditorer har nå krevd tvangssalg av eiendommen etter at eierne er slått konkurs.FOTO: JENS HAUGEN

KONGSVINGER: For nesten 10 år siden kjøpte Stiftelsen Nor eiendommen Lunderbye Nor for én krone. Nå er stiftelsen slått konkurs, og bygningen fra 1858 går på tvangssalg.

DEL

– Kongsvinger kommune satset definitivt på feil hest da eiendommen ble gitt til Stiftelsen Nor, sier advokat Geir Langhelle i Kongsvinger.


Flere straffbare forhold


Langhelle er bostyrer for konkursboet i stiftelsen som har drevet Lunderbye Nor, og i sin midlertidige innberetning til Glåmdal tingrett gir han styret i stiftelsen det glatte lag. Han mener at personene som etablerte Stiftelsen Nor for snart 10 år siden, har gjort seg skyldige i flere straffbare forhold gjennom driften av Lunderbye Nor. Blant annet har de to drevet for kreditorenes regning i lang tid, noe som er en overtredelse av straffeloven, og kan gi inntil to års fengsel. I tillegg er det ikke gjennomført regnskapsførsel for de tre siste årene, og årsregnskap for 2016 og 2017 er ikke avlagt, ifølge bostyrer.

Ble avsatt i januar


Det var Lotteri- og stiftelsestilsynet som i januar i år avsatte de to som var styreleder og styremedlem i Stiftelsen Nor etter å ha gjennomført tilsyn med driften i over et år. Bakgrunnen var opprettelsen av et datterselskap, Ono Norge AS, som var 100 prosent eid av Stiftelsen Nor. Lotteri- og stiftelsestilsynet har via bokettersyn i både Stiftelsen Nor og datterselskapet avdekket at det har vært en rekke overføringer mellom Ono Norge AS og stiftelsens konto, hvilket er i strid med stiftelsesloven.

(Saken fortsetter under bildet)

SKIFTESAMLING: Advokat Geir Langhelle er bobestyrer, her sammen med advokat Siri Brænden som er oppnevnt som styreleder etter at de forrige styremedlemmene ble avsatt.FOTO: S. FOSSEN

SKIFTESAMLING: Advokat Geir Langhelle er bobestyrer, her sammen med advokat Siri Brænden som er oppnevnt som styreleder etter at de forrige styremedlemmene ble avsatt.FOTO: S. FOSSEN

Stiftelsestilsynet beskriver i sin rapport det man kaller økonomisk rot i Ono Norge AS, og har videre påpekt manglende levering av regnskaper i datterselskapet, og at dette er brudd på både regnskapsloven, stiftelsesloven og straffeloven. Av tilsynets rapport går det fram at Stiftelsen Nor, til tross for pålegg, har unnlatt å redegjøre for disse forholdene både overfor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor, Skatteetaten og Stiftelsestilsynet.

Stiftelsestilsynet vurderer nå å politianmelde de to tidligere styremedlemmene.

– Dette er kriminalitet


I sin innberetning, som ble behandlet av skifteretten tirsdag, påpeker advokat Geir Langhelle at dette med all tydelighet viser at begge styremedlemmene har overtrådt en rekke regler om regnskapsførsel, og han fortsetter:

«De synes åpenbart ikke å ha tatt innover seg at virksomheten har vært organisert som en stiftelse med derpå hørende plikter. Bostyrer anser dem begge for å være uegnet til å drive næringsvirksomhet, og i særdeleshet til å drive en stiftelse av større omfang».

Manglende levering av regnskap er brudd på både regnskapsloven, stiftelsesloven og straffeloven.

STIFTELSESTILSYNET


Overfor Glåmdalen oppsummerer Langhelle virksomheten på denne måten:

– Dette er rett og slett en type moderne kriminalitet innenfor stiftelses-segmentet.

(Saken fortsetter under bildet)

OPPGRADERT: Inventar og møbler er betydelig oppgradert de siste årene, men er foreløpig ikke verditaksert.FOTO: OLE-JOHNNY MYHRVOLD

OPPGRADERT: Inventar og møbler er betydelig oppgradert de siste årene, men er foreløpig ikke verditaksert.FOTO: OLE-JOHNNY MYHRVOLD

Også revisor trakk seg

Også revisor Jan Narvesen i Narvesen Revisjon i Kongsvinger påpekte for nesten to år siden at regnskap for 2016 ikke var mottatt. Han har både påpekt og henvist til gjentatte lovbrudd. Ifølge bostyrers rapport svarte ikke styret på anmodningene fra revisoren, og Jan Narvesen trakk seg derfor fra oppdraget.

Det ene styremedlemmet skal, ifølge innberetningen fra bostyrer, flere ganger ha unnlatt å møte opp til avtaler i forbindelse med det planlagte tvangssalget av Lunderbye Nor. Han skal også ved to anledninger ha fått avbestilt takstmann etter at han fortalte at kravene mot Stiftelsen Nor var innfridd, ifølge bostyrer.

– Styret har vært desperat etter å unngå at eiendommen skal bli solgt, og har klart å trenere et salg lenge. Den treneringen skal det bli slutt på, sier advokat Geir Langhelle til Glåmdalen.

Krav på over fire mill.

Det er 41 kreditorer som har meldt krav i boet til Lunderbye Nor. Største kreditor er Sparebank 1 Østlandet med snaut tre millioner kroner, et krav som er innmeldt fra bankens inkassoselskap. De øvrige kravene er i hovedsak også sendt fra inkassoselskaper på vegne av blant andre Eidsiva Energi, Givas AS, Kongsvinger kommune og Telenor. Til sammen utgjør kravene litt over 4,2 millioner kroner. Samtidig er eiendommen Lunderbye Nor taksert til 5,5 millioner kroner. Møbler og inventar i den ærverdige bygningen er foreløpig ikke taksert. Ved et salg har Kongsvinger kommune, etter avtale, forkjøpsrett på eiendommen.

Bostyrer anser dem begge for å være uegnet til å drive næringsvirksomhet.

Geir Langhelle, advokat og bostyrer
Artikkeltags