Treffpunktet er møteplassen for barn og unge mellom 6–16 år som er pårørende til de med alvorlig sykdom eller som har opplevd dødsfall hos en av sine nærmeste. I regi av Kreftforeningen har det sprunget opp 30 forskjellige «Treffpunkt» i Norge.

Treffpunkt Kongsvinger ble opprettet i mai 2014. Arbeidet de gjør har medført en tildeling fra Eidsiva i form av 10.000 kroner.

Anne Tofte i Treffpunkt Kongsvinger ønsker å spre budskapet om arbeidet de gjør ved Frisklivsentralen på Kongsvinger.

Gjøre det kjent

– Vi ønsker å gjøre Treffpunktet mer kjent for folk, sier Anne Tofte.

Geir Hagerud er med som frivillig.

– Det er et behov der ute. Det er i alle fall mange som faller innenfor de som kan være deltaker her, sier Geir Hagerud.

Mange unge er pårørende til noen som er alvorlig syk.

Det er disse Treffpunktet ønsker å være til stede for. Kreftforeningen er behjelpelig med materiell.

Blant annet «boksen». Hvor deltakere kan skrive akkurat det de vil, anonymt.

De frivillige ser virkningen Treffpunktet har.

– Her er hver enkelt unik. Vi ønsker at de som kommer gjerne forteller hvorfor de er kommet. Utover det er det lite som kreves av deltakerne. Vi er her for dem, sier Hagerud.

Treffpunktet vektlegger tilstedeværelsen for de unge som det viktige.

Ønsker flere

De ønsker gjerne flere deltakere og frivillige.

De frivillige som blir med har ofte et forhold til alvorlig sykdom. Likevel er alle hjertelig velkommen.

– Vi konkurrerer på mange arenaer hvor det er frivillighet. Man må gjerne ha et forhold til temaet. Det må jo gi noe tilbake. Jo sterkere forholdet ditt er til temaet, jo mer engasjert blir man kanskje, sier Geir Hagerud.

– Det er mange arenaer hvor man trenger frivillige. Og vi er ikke mer unike enn noen andre. Det hjelper nok å ha et forhold til temaet. Men de fleste har vel en time eller to å gi iblant? sier Linda Harbosen, fra foreningen «En hånd å holde i».

10.000 kroner

Siri Humborstad, fra Eidsiva, var på plass med gledelig nyheter. Eidsiva deler ut julegaver til veldedige mål annethvert år.

De ansatte i Eidsiva kan selv foreslå aktuelle kandidater.

Av 40 kandidater ble 14 tildelt støtte. Treffpunkt Kongsvinger var en av de.

– De fleste kjenner til noen som har tilknytning til temaet. Treffpunktet var aktuell på grunn av arbeidet de gjør med barn og unge. Og de arbeider med temaer som de aller fleste har et forhold til, sier Siri Humborstad.

– Vi ønsker å takke for påskjønnelsen vi har fått av Eidsiva for det arbeidet vi har gjort siden oppstarten i mai i fjor, sier Anne Tofte.