Beslutningen har ført til sterke reaksjoner blant flere av de 70 menneskene som bor i selve mottaket.

– Omkring 80 prosent av dem som bor ved mottaket er muslimer. I tillegg er det mange andre som kommer hit for å be hver fredag, forteller Alaa Madi og slår oppgitt ut med armene.

Biljardrom?

I det som var et hellig rom for mange for bare kort tid siden, står det nå maleutstyr. Mottaksledelsen har bestemt at lokalet i stedet skal bli et fellesrom, kanskje med biljardbord, og oppussingen er i full gang.

– Vil dere ha bønnerom eller biljard? spør Madi.

– Bønnerom, er det unisone svaret fra de mange mannlige beboerne som er kommet til for å si sin mening.

Ønsker senter

Alaa Madi bor ikke selv ved mottaket, men er blitt en talsmann for lokale muslimer. Kongsvinger-mannen, som kjenner mange av dem som bor på mottaket, påpeker at de ikke har andre bønnerom eller en moské i distriktet.

– Er det ikke religionsfrihet i Norge? Kristne nordmenn har jo mange kirker de kan bruke, vi har ingen ting.

Aller helst ønsker muslimene seg et eget aktivitetssenter utenfor mottaket. Her ser man for seg tilbud til barn, kvinner og en egen moské, der man også kan hjelpe asylsøkere til å bli integrert i det norske samfunnet.

Meditasjonsrom

– Vi har henvendt oss til kommunen for å få hjelp til å finne egnede lokaler. Vi kan gjøre alt selv, det behøver ikke koste det offentlige noen ting, sier Alaa Madi.

Nå er det riktig nok et eget rom ved Kongsvinger statlige mottak for meditasjon og betraktning. Rommet er religiøst nøytralt.

– Her er det uansett altfor liten plass. Dessuten kan vi ikke bruke et rom med slike bøker, sier muslimene og viser forsidebildet til «Jane Fondas treningsbok for svangerskap, fødsel og barseltiden».