Kanal til Mjøsa?

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Tanken om å kunne kjøre båt helt fra Storsjøen til Årnes eller Mjøsa er ikke skrinlagt.

DEL

Nå skal en lokal variant av Telemarkskanalen utredes nærmere.

– Prosjektet «Innlandsskjærgården» skal løftes flere hakk, lover prosjektleder Tove K. Gulbrandsen.

Ei styringsgruppe med representanter fra kommunene Sør-Odal, Nord-Odal og Nes, Mo båtforening og Sanngrund camping er etablert. Arbeidet ledes av Odal næringshage, der Gulbrandsen er daglig leder.

Nå planlegges det månedlige møter framover som en del av et eget forprosjekt. I juni til neste år skal en sluttrapport etter planen være klar, som tar for seg både muligheter og utfordringer.

Ber om penger

Prislappen for forprosjektet er beregnet til 740.000 kroner. I disse dager går det ut brev til de berørte kommunene, Hedmark, Akershus og Oppland fylkeskommuner, samt Glåmdal regionråd, der man ber om økonomisk støtte.

«Innlandsskjærgården» ble lansert for flere år siden. I fjor ble det inngått en avtale med Nes bygdeservice for å kunne frakte båter på land forbi Funnefoss i Nes, en av de store hindringene for drømmen om en ny vannvei fra Storsjøen til Mjøsa.

Neppe sluser

– Vi hadde de tekniske løsningene på plass i fjor, men det tar tid å tilrettelegge en slik satsing. Entusiasmen forsvant litt, ikke minst på grunn av stengningen av Svanfoss sluser som følge av krepsepesten, sier Tove K. Gulbrandsen.

I vannbruksplanen for Glomma, som ble vedtatt av Hedmark fylkeskommune i 2000, ble det åpnet for at småbåter skal kunne kjøre vannveien helt fra Braskereidsfoss i Våler til Mjøsa. I 2004 vedtok Glåmdal regionråd å arbeide videre med «Innlandsskjærgården» for å gjøre distriktet mer attraktivt.

Sistnevnte, som også er utpekt som en av satsingsområdene i samhandlingsprogrammet for glåmdalsregionen, tar for seg strekningen Storsjøen i Odalen til Mjøsa via Glomma, Vorma og Svanfoss sluser.

Prosjektlederen ser på dette som det mest realistiske i første omgang.

– Sluser ved Funnefoss vil også bli vurdert som en del av forprosjektet, men det er nok mest aktuelt å få til en løsning der båter kan fraktes forbi på land. Vi ser for oss at dette kan skje mellom campingplassene Sanngrund og Frognerstrand, forteller prosjektlederen.

Artikkeltags