– At et kommunalt standpunkt veier tungt, er det ingen tvil om, sier seksjonssjef Arne Olsen i avdelingen for energikonsesjoner i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Selv om det blir vektlagt, er det ikke nødvendigvis avgjørende.

Olsen opplyser at NVE tidligere har truffet konsesjonsvedtaket om vindkraft i strid med en kommunes primære ønske andre steder.

– Vi skal som energimyndighet, avveie tekniske og økonomiske forhold opp mot miljøvirkninger i vid forstand. Dermed må vi vekte litt annerledes enn kommunen, forklarer seksjonssjefen.

Departementet avgjør?

– I vedtaket fra kommunestyret i Nord-Odal er det også tatt inn at man ønsker å benytte innsigelsesretten om NVE sier ja til konsesjon?

– Da havner saken hos olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse, konstaterer Olsen.

Erlend Bjerkestrand, saksbehandler hos NVE for konsesjonssøknaden om vindkraftutbygging i Nord-Odal, opplyser til Glåmdalen at det ikke blir stopp i arbeidet.

– Vi behandler søknaden fra E.ON som alle andre søknader, uavhengig av vedtaket i kommunestyret onsdag kveld. Dette er noe vi er pliktig til å gjøre.

– Rundt nyttår kommer vi til å fatte et vedtak om ja eller nei til å gi konsesjon, varsler Bjerkestrand.

NVE har fått inn omkring 200 høringsuttalelser om vindkraft på Songkjølen og Engerfjellet, Nord-Odal kommune fikk utsatt fristen og er den siste som sier sin mening.

E. ON gir ikke opp

Martin Westin, E.ONs prosjektleder for utbyggingsplanene i Nord-Odal, opplyser at man ikke kommer til å stoppe planene etter kommunestyrets vedtak.

– Vi ønsker en fortsatt god dialog med Nord-Odal kommune. Samtidig avventer vi hva NVE fatter av vedtak når direktoratet gjør en helhetsvurdering.

Westin erkjenner at et positivt vedtak for prosjektet hadde vært å foretrekke, men at man var forberedt på at kommunestyret i Nord-Odal kunne si nei og ble derfor ikke overrasket.

– Utfallet kunne blitt et annet om dere ga årlige, økonomiske garantier i en kommuneavtale?

– Ja, vi ser det. E.ON har vurdert mulighetene, men ikke funnet et forslag som vi føler oss trygge på juridisk og som kan gjennomføres på en praktisk god måte.

– Vi mener det er viktig å være trygge på hva vi gjør, det får påvirkning for våre andre prosjekter, svarer Martin Westin.