Kan bli tre bommer

Artikkelen er over 12 år gammel

Veimyndighetene vurderer tre bomstasjoner mellom Kløfta og Kongsvinger for å sikre en kontinuerlig utbygging av riksvei 2.

DEL

Tidligere er det bestemt at det blir bom på Nybakk ved avkjøringen mot Jessheim og i Kongsvinger, sistnevnte trolig ved Svartfossen. Nå kan en tredje bom komme på fylkesgrensa mellom Akershus og Hedmark.

Dermed må bilister fra Kongsvinger passere hele tre bomstasjoner før de kommer til Kløfta. I tillegg må man åpne lommeboka på Oslo-grensa for å betale bompenger og piggdekkavgift om vinteren.

Dobbelt så dyrt?

– Alternativet til en tredje bom er en betydelig heving av takstene, varsler Erik Furuseth, utbyggingsleder for den nye firefelts motorveien på 60 kilometer.

Tidligere er det blitt signalisert en avgift på 15 kroner. I stedet kan det bli snakk om nærmere 40 kroner i avgift for å kjøre nye riksvei 2 om man velger bort en tredje bomstasjon.

Til høsten vil saken bli lagt fram for berørte kommuner og fylkeskommunene. Utbyggingslederen understreker at alternativene foreløpig bare er tanker man har gjort seg hos veimyndighetene.

Utbyggingsstopp?

– Bakgrunnen er mangel på inntekter. Slik det ser ut nå kan vi faktisk risikere en stopp på 10-15 år før gjelda er betalt og prosjektet kan fortsette, advarer Erik Furuseth, som synes ikke det er særlig solidarisk at dem som for eksempel pendler mellom Vormsund og Skarnes skal slippe å betale.

Bompengeselskapet forskutterer utbyggingen til fire milliarder kroner ved å ta opp lån. Lånekostnadene dekkes inn gjennom en fordelingsnøkkel der bilistene betaler 60 prosent og staten resten.

Om ett år skal parsellen Kløfta-Nybakk åpnes. Da kommer det også bomstasjon på Nybakk, men foreløpig slipper alle som skal til Gardermoen å betale.

Elektronisk løsning?

Utbyggingslederen håper neste parsell kan stå ferdig i 2010. Etter planen er det Kurusand (Kongsvinger) - Slomarka som står for tur.

Da kommer det også bom i Kongsvinger. Hvor den skal plasseres er ikke endelig bestemt, men trolig blir det ved den nye brua over Glomma ved Svartfossen.

– Blir det en tredje bom ved fylkesgrensa på Sanngrund, vil denne komme i drift når tredje etappe gjennom Nes står ferdig. Trolig blir det en bomstasjon med en elektronisk antenneløsning, slik at bilister med brikker betaler for strekningen de faktisk kjører, understreker Erik Furuseth.

Artikkeltags