– Ja, det blir julehandel med ny undergang neste år

Det blir oppstart for arbeid med nytt stasjonsområde på Skarnes i løpet av året.