Ja til bruk av snøscooter

JA!: Høyre ønsker en fornuftig, bærekraftig bruk av utmarka der den enkelte kommune selv må få sette grensene for motorisert ferdsel, vei- og hyttebygging.

JA!: Høyre ønsker en fornuftig, bærekraftig bruk av utmarka der den enkelte kommune selv må få sette grensene for motorisert ferdsel, vei- og hyttebygging.

Artikkelen er over 6 år gammel

Høyre åpner for økt bruk av utmarka dersom partiet får regjeringsmakt.

DEL

I morgen offentliggjør Høyre sitt førsteutkast til partiprogram for den kommende stortingssperioden.

Stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen fra Flisa er én av de 12 som har utarbeidet programforslaget, som blir presentert av komitéens leder Bent Høie og nestleder Linda Hofstad Helleland på en presselunsj i Oslo.

Partiprogrammet bærer tittelen «Nye idéer, bedre løsninger», og Gundersen har fått gjennomslag for sine synspunkter på flere områder.

– Jeg ønsker ikke noe frislipp, men en fornuftig, bærekraftig bruk av utmarka der den enkelte kommune selv må få sette grensene for motorisert ferdsel, vei- og hyttebygging. Det må eksempelvis kunne bygges vei til ei setergrend, og la den enkelte kommune selv få bestemme om det skal tillates snøscooterkjøring eller ei, opplyser Gundersen.

– Samtidig må vi få en mindre konfliktskapende rovdyrpolitikk der belastningene ikke er så konsentrert som i dag, som mellom svenskegrensen og Glomma. Samtidig har vi fortsatt forpliktelser til å bevare både ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn, og kan ikke utrydde dyr som kommer over landegrensene. Fri avskyting er ikke noe Høyre og jeg kan forfekte.

– Norge har etter min mening en spesiell forpliktelse når det gjelder bevaring av gaupe og jerv, der vi er midt i kjerneområdet. Vi har også et felles ansvar og må samarbeide med Sverige, Finland og Russland om å sørge for at den finsk-russiske ulvestammen overlever, men situasjonen er en annen når det viser seg at vi ikke har en egen skandinavisk ulvestamme å ivareta. Dette må selvsagt få konsekvenser for den norske rovdyrpolitikken, og innebærer at vi ikke lenger kan ha nasjonale bestandsmål for ulv. Jeg ser det som naturlig at Russland påtar seg hovedansvaret for bevaring av denne ulvestammen, sier Gundersen.

Artikkeltags