(Siste)

I løpet av de neste årene skal det installeres 2,5 millioner nye strømmålere i Norge. Disse skal overvåke forbruket ditt time for time.

Nettselskapene er pålagt å skifte ut dagens mekaniske strømmålere med nye digitale målere innen 1. januar 2019. 

- Dette vil ha mange fordeler, forsikrer vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

For det første får du en mer presis strømregning, påpeker han.

- Strømprisen varierer hver dag, men slik det er i dag, får du en gjennomsnittspris over måneden. Nå vil du få rett pris for alt forbruk, og det måles time for time, sier han.

I tillegg får nettselskapene bedre måledata, slik at de kan planlegge strømnettet bedre og investere pengene smartere.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i vinter en større kartlegging for å finne ut hvordan nettselskapene ligger an. Den viser at det aller meste av jobben gjenstår.

Samtlige nettselskaper melder inn at planen deres er å overholde fristen som er satt, opplyser seksjonssjef Heidi Kvalvåg i NVE.

- Samtidig ser vi at cirka 70 prosent av de 2,5 millioner nye målerne skal ut i løpet av de siste to årene før 1. januar 2019. Vi er veldig opptatt av at nettselskapene følger opp og prioriterer dette, sier Kvalvåg.

Sanderud trekker fram mangel på montører som ett risikoelement som kan føre til forsinkelser.

- Hvis alle kommer samtidig, kan det stresse installasjonsmarkedet. Så det er viktig at nettselskapene kommer i gang så fort som mulig, sier han.

Før eller siden vil alle strømkunder få en henvendelse fra sitt nettselskap om når ny måler skal installeres.

- Det må komme en montør hjem til deg og fysisk bytte ut den måleren du har i sikringsskapet ditt, sier Kvalvåg.

Utgiftene til den nye måleren vil bli dekket inn gjennom nettleia.

Hittil er det bare noen få nettselskaper som allerede har fått på plass de nye digitale målerne, deriblant Ringeriks-Kraft Nett i Hønefoss-regionen. Nye målere er også begynt å komme på plass i Hvaler og Steinkjer, og i Stavanger-regionen har Lyse Elnett lagt ut informasjon på sine nettsider om når montøren kan ventes.

Men de fleste selskapene er fortsatt i planleggingsfasen, ifølge Kvalvåg.

- Det er store logistikkoppgaver. Nettselskapene skal i praksis inn i alle norske hjem og bytte måler, sier hun.

Ett av målene er å få ned strømforbruket hos hver enkelt kunde. Det kan blant annet skje ved at måledata brukes i kombinasjon med smarthusløsninger som styrer strømforbruket på automatikk.

- Vi tror det vil komme aktører som tilbyr smarte måter å styre strømforbruket i hjemmet på. Det vil bli enklere å få til dette når du har de nye målerne, sier Sanderud.

Han tror det vil skje en rask teknologisk utvikling de neste årene.

- Du vil få løsninger på mobilen som gjør at du vil kunne følge med på strømpris og forbruk. I tider hvor prisen er veldig høy, vil nok folk være interessert i å følge med på dette, spår NVE-direktøren.

Samtidig åpnes det for plusskunder, det vil si kunder som selv produserer strøm, for eksempel ved hjelp av solceller på taket. Disse vil være avhengige av digitale målere for å kunne selge strømmen videre.

- Hvis du har et overskudd av strøm, kan du selge det tilbake til nettet, forklarer Kvalvåg. (ANB-NTB)