- Ingen overraskelse

Må satse: Rolf Johan Sørli, styremedlem i 7 Sterke og fabrikksjef ved TI Automitive i Kongsvinger. foto: frede y. eriksen

Må satse: Rolf Johan Sørli, styremedlem i 7 Sterke og fabrikksjef ved TI Automitive i Kongsvinger. foto: frede y. eriksen

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

– Den største utfordringen for næringslivet i Glåmdal, er gapet mellom mangel på kompetanse og et økende behov for kvalifisert arbeidskraft.

DEL

Det sier Rolf Johan Sørli, fabrikksjef ved Ti Automotive i Kongsvinger og styremedlem i næringslivs-sammenslutningen 7 Sterke. At glåmdalsregionen havner nesten på jumboplass på årets næringslivsindeks, kommer ikke som noen overraskelse på ham.

For ledere i næringslivet er det en høyst reell utfordring å få tak i folk med nødvendig og ønsket kompetanse når stillinger skal besettes.

Tynt med kompetanse

– I vår region har en svært liten andel av befolkningen høyskole eller universitetsbakgrunn. Jeg ser en klar sammenheng mellom lav score på næringsindexen og kompetansenivået, sier Sørli.

Som eksempel nevner han at Kongsvinger-regionen er nest best i Innlandet (bare Gjøvik er foran) når det gjelder sysselsettingsandeler i industrien (bedre enn Hamar og bedre enn landsgjennomsnittet), mens Kongsvinger-regionen er på jumboplass ved siden av Nord-Gudbrandsdal når det gjelder andelen voksne i befolkningen med universitets- eller høyskoleutdannelse.

– Tallene forteller at mange av de bedriftene vi har, gjør det bra, men at vi er svake på utvikling i denne regionen. Utfordringen blir å gjøre Kongsvinger og resten av regionen attraktivt, og derigjennom bidra til å sikre kvalifisert arbeidskraft, og kreative hoder som kan bidra til nyskaping, mener Sørli.

Utdannelse

De viktigste stikkordene for Sørli er:

  • Styrke utdannings- og kompetansenivået
  • Gjøre området attraktivt for arbeid/bosetting
  • Bedret infrastruktur

– Hvordan skal det skje?

– Vi må være offensive på flere felter. Det skjer mye positivt, og jeg ser store muligheter. Regionen har bedrifter som ligger på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Det finnes muligheter for knoppskyting ut fra disse. Instanser som eksempelvis Kunnskapsparken og Tretorget er viktige bidragsytere for å skape vekst og utvikling.

Han nevner tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, og framhever spesielt næringslivets nye satsing sammen med Høgskolestiftelsen om Teknikkcollege Sør-Hedmark.

Vei og jernbane

– Vi er helt avhengig av god, og bedre, infrastruktur. Riksvei 2 må snarest bygges ut til firefelts motorvei, og togtilbudet mellom Oslo og Kongsvinger må bedres. Med reisetid på under én time, vil det bli lettere å skaffe relevant arbeidskraft. Dersom Kongsvinger blir et sterkt regionsenter og en attraktiv kommune å bosette seg i, vil det også være drahjelp for næringslivet med tanke på å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

– Klarer vi dette, vil Glåmdal komme atskillig bedre ut ved neste «NæringsNM» om tre år, mener Sørli.

Artikkeltags