– Aking skal ikke foregå i nærheten av biltrafikken, sier distriktsleder i trygg Trafikk Hedmark Marianne Mittet Solbraa.

Det er heldigvis svært sjelden det skjer alvorlige ulykker der akende barn blir påkjørt.

Men hvert år blir flere barn lettere skadet etter slike hendelser. Hittil i 2012 har tre barn kommet til skade etter aketurer som har endt opp på offentlig vei.

To slapp unna med små skader, mens en gutt ble innlagt på sykehus med alvorlige bruddskader.

Ga foreldrene råd

Leder i Trygg Trafikk Hedmark Marianne Mittet Solbraa er bekymret for at flere aketurer kan ende med tragisk utfall.

– Barn skal ikke ake på veiene, eller på steder der aketuren kan ende på veien. Selv ved veier med lite trafikk, kan det skje alvorlige ulykker, advarer Solbraa.

Tidligere var slike ulykker et utbredt problem. I 1969 omkom 103 barn under 15 år i trafikken. 12 av dem døde etter akeulykker. Året etter døde 9 barn i tilsvarende ulykker.

For å redusere disse ulykkene fikk Trygg Trafikk laget en egen brosjyre, i samarbeid med Norges Akeforbund.

Den ga foreldre og barn råd om sikker aking. Her var det tips om å sette opp gjerder, strø sand eller bygge opp snøvoller der akebakkene grenset mot biltrafikken.

Eget førerkort

Trygg Trafikk tilbød «Akeprøve» der barna skulle ake i trafikksikre omgivelser. Hver gang det skjedde fikk de et kryss på et kontrollskjema. I brosjyren het det: «Når prøvetiden er ute – noe som bl.a. avhenger av snøforholdene på stedet, får barna «Førerkort for kjelke og sparkstøtting» pluss et armmerke».

Det ble også oppfordret til å arrangere konkurranser i trygge bakker, der barna kunne deles inn etter «alder og akeredskap». Reglene var enkle: førstemann ned bakken vant. Selvsagt skulle barna utstyres med startnummer «og andre effekter som hører de «store konkurranser» til».

– Brosjyren og «Akeprøven» er for lengst gått ut av produksjon, men rådene er fortsatt gyldige. For å resirkulere et gammelt slagord: «Barn og bil må aldri møtes», sier Mittet Solbraa.

Det siste tiåret har vi heldigvis opplevd langt færre slike ulykker. Siden år 2000 viser tall fra Trygg Trafikk at 6 barn har omkommet under aking, etter påkjørsler.

– Det er nok langt færre barn som leker ved veiene i dag, men slike ulykker skjer fortsatt og vi har fått tilbakemeldinger om nestenulykker også i Hedmark i år. Det er tragisk og unødvendig, sier Solbraa.