– Det kan hende at årets høstmarken blir den siste slik vi kjenner den, sier leder i Byen Vår, Uno Arnesen.

Arnesen forteller at de store byggeplanene er årsaken til at det nå går mot slutten for marken slik vi kjenner den fra de siste årene.

Bygging

– Det skjer mye i byen om dagen. Derfor står vi igjen med to alternativer. Det ene er å flytte marken til et annet sted, og den andre er å legge ned hele marken, sier Arnesen.

Han skisserer følgende to alternativer dersom flytting blir aktuelt.

– Det ene er å flytte hele arrangementet til travbanen. Da kommer vi ut på landet med marken. Den andre er ved Holt der som vi bruker å ha sirkusene. Ellers finnes det ikke arealer i sentrum å ta av, sier Arnesen.

Han erkjenner dermed at det faktisk bare er et tidsspørsmål før det blir en eller annen form for endring på marken slik vi kjenner den.

– Det kan godt hende at den vil fortsette der den er en stund til, men det er nok bare et tidsspørsmål, sier han.

Han vil gjerne avblåse en myte omkring dette med inngangspenger før det eventuelt blir noe tema.

– Det koster mye å arrangere marken. Inngangspengene er de eneste pengene vi får inn under arrangementet. Uten inngangspenger blir det ikke noe marken, sier han.

– Enklest å kutte ut

– Det enkleste ville sikkert være å kutte ut hele marken, men samtidig er det fortsatt barn som gleder seg til det. Det er heller ikke mange arrangementer som trekker 8–10.000 mennesker til Kongsvinger to ganger i året, sier han.

Han understreker at Vingersmessa ikke nødvendigvis blir berørt av en flytting av marken.

– Vi vil gjerne ha en debatt rundt markens framtid og håper å få inn gode forslag, sier Arnesen.

Kongsvingermarkens spede begynnelse stammer fra 1798 da kommandant Biellart ved Kongsvinger festning og eier av Odal Værk, Ivar Neumann, sendte en søknad til Kongen om å arrangere marken.

I 1998 ble det utgitt et 200 års jubileumshefte med glimt og høydepunkter fra markens 200 år lange historie.

Nå har det gått 10 nye år og det er igjen duket for et aldri så lite jubileum. I år er det nemlig det 210. året med Kongsvingermarken.

Lang tradisjon

Marken i Kongsvinger er både omdiskutert og mye er blitt sagt og skrevet om arrangementet gjennom de årene det har pågått. Nå kan det altså hende at en 210 år lang tradisjon brytes.

Gjennom årene har marken tre ganger blitt opphevet, men etter press fra folk har den gjenoppstått hver gang.

I 1866 ble blant annet marken avlyst på grunn av kolera i Charlottenberg.

Marken har også gjennomgått tre forflytninger av steder. Fra Lilletorget (kirketorget) via Midtbyen (rådhusplassen) til dagens plassering ved messehallen.