Huset fullt av våpen

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mannen er tidligere dømt for å ha skutt med hagle mot beinet til en annen mann,

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Åsnes-mannen i begynnelsen av 40-årene ble frifunnet for å ha oppbevart to revolvere uten våpenlisens. Ellers ble han dømt på alle punktene da saken mot ham var oppe i tingretten i slutten av mai.

Mannen møtte ikke i retten, og han er tidligere domfelt flere ganger. De mest alvorlige dommene er for å ha skutt med hagle mot beinet til en annen mann, samt truet ham med våpen mot brystet. Han er også dømt for ran av to personer. Da utøvde han vold og trusler med batong, golfkølle og kniv. Til sammen er han domfelt åtte ganger tidligere.

Etter den siste dommen, må han sone 120 dager i fengsel.

Tatt på fersk gjerning

Den nå domfelte mannen ble pågrepet på fersk gjerning ved at det ble foretatt en ransaking hjemme hos ham. Han erkjente de faktiske forhold, men møtte ikke til hovedforhandlingene. Mannen har imidlertid ikke erkjent straffskyld for forholdene.

Under ransakingen ble det funnet tre karatepinner. Det er forbudt å ha slike våpen, så sant det ikke foreligger en dispensasjon fra politimesteren. Det er uklart hvem som eide pinnene, men de ble funnet i mannens kjeller, og retten mente derfor at han skulle domfelles for dette forholdet.

I tillegg ble det funnet mye ammunisjon til både hagle og rifle hjemme hos ham.

Åsnes-karen forklarte til politiet at han eide noe av ammunisjonen, men ikke alt. Noe hadde han ifølge egen forklaring fått, og noe hadde han tatt fra yngre gutter ettersom han mente de ikke skulle ha ammunisjon. Selv har han ikke våpenkort eller tillatelse til å ha våpen og ammunisjon, og ble derfor domfelt for forholdet.

Ikke våpenlisens

Ettersom han ikke har tillatelse til å ha våpen, er han også dømt for å ha hatt to hagler. De to revolverne har man vurdert dit hen at de er så gamle at de ikke er funksjonelle lenger.

Retten har lagt vekt på mannens kriminelle løpebane, selv om de alvorligste dommene nå er 13 år gamle. Han har tidligere brukt våpen for å begå kriminelle handlinger, og han vanker ifølge retten fortsatt i kriminelle miljøer. Også politiet bekrefter dette, og det ble også lagt en startpistol på mannens trapp som en trussel.

Mannens forsvarer mente at mannens ADHD-diagnose måtte tas i betraktning i straffeutmålingen. Men retten mener at dette slettes ikke er formildende ved overtredelse av våpenloven. At han har både våpen og ammunisjon, kan ikke kobles opp mot diagnosen.

Artikkeltags