- Hubred var en varsler

Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Granskingsutvalget konkluderer med at lærer Håkon Hubred var en varsler. Samtidig kritiseres Hedmark fylkeskommune for blant annet systemsvikt.

DEL

Hubred-saken har vært en verkebyll i fylkeskommunen i flere år. I går ble «fasiten» lagt fram.

Valla-granskeren Jan Fougner har ledet gruppa på fem eksperter som har gjennomgått den betente saken. I går ble rapporten på 59 sider lagt fram under en pressekonferanse i Fylkeshuset på Hamar.

Granskerne har gjennomgått nærmere 800 sider med dokumenter. 22 personer er intervjuet, i tillegg til at man har fått skriftlige forklaringer.

- Varslingsbrev

- Brevet som ble distribuert til alle ansatte ved Sentrum videregående skole 15. september 2003 og kritiserte arbeidsmiljøet, var et berettiget varslingsbrev. Han var ikke illojal, konkluderer advokat Jan Fougner.

Foruten å ta stilling til om det var snakk om en varslersak, var utvalgets mandat å foreta en rettslig vurdering av fylkeskommunens håndtering av saken som arbeidsgiver. Og medlemmene er ikke imponert.

- Granskerne finner grunn til å rette kritikk mot det som framstår som systemsvikt. Involverte personer og organer har tilsynelatende noe ukritisk kastet ballen videre uten å gripe fatt i de utfordringer Hubred påpeker, heter det i rapportens konklusjoner.

- Vanskelig person

- Skolen grep fatt i brevet, men etter hvert synes det som om ledelsen resignerte og avskrev Hubred som en vanskelig person. Konflikten gikk sterkt inn på rektor, som opplevde at han ble trakassert og truet av Hubred.

Granskerne mener samtidig at det er grunn til å reise kritikk mot at saken gjennomgående er vurdert utelukkende som en personalsak uten hensyn til varslerperspektivet. Tillitsmannsapparatet får også kritikk for dette, og i rapporten går det fram at apparatet synes saken var vanskelig håndterbar siden den involverte flere medlemmer.

- Saken fikk utvikle seg for lenge i organer som opplevde kritikken som personlig. Hubred må imidlertid ta deler av ansvaret for denne fokusforsyningen, og begge parter kan klandres for at saken ble håndtert for snevert, mener utvalget.

Klandrer begge parter

Et tredje punkt i kritikken mot fylkeskommunen er håndteringen av personalspørsmålene. Granskerne mener blant annet at det er grunn til å rette sterk kritikk mot at det ikke ble gjennomført reelle drøftelser i forkant av oppsigelsen.

- Granskerne finner imidlertid grunn til å understreke at også Hubred er å bebreide for at saken kom ut av kontroll. Begge parter er å bebreide for sin agering, men fylkeskommunen har som den profesjonell part og arbeidsgiver et hovedansvar for at saken fikk eskalere og kom ut av kontroll, heter det i rapporten.

- Vi gir en rettslig vurdering, men dette er ingen dom, påpekte Jan Fougner under pressekonferansen på Hamar.

Artikkeltags