Hubred får støtte fra flere fylkespolitikere

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Også Johnny R. Hult (Frp), leder i kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune, oppfatter Håkon Hubred som en varsler. Det samme gjør Njål S. Føsker (Ap), som mener Hubred må få jobben tilbake hvis fylkeskommunen har gjort feil.

DEL

Hubred måtte som kjent gå fra stillingen sin etter å ha sagt fra om kritikkverdige forhold ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger. Han sendte flere bekymringsmeldinger direkte til fylkesrevisjonen.

I rettssaken i juni i fjor kom det fram at flere av Hubreds opplysninger i disse bekymringsmeldingene var riktige.

Arbeidstilsynet har de siste månedene gått gjennom saken og anbefaler Hubred å forfølge den videre. Arbeidstilsynet konkluderer med at Hubred er en varsler og er sterkt kritisk til måten han er blitt behandlet på av fylkeskommunen.

Hubreds opplysninger

På bakgrunn av innspillene fra Hubred har kontrollutvalget slått fast at det er for dårlige rutiner i Hedmark fylkeskommune når det gjelder salg av egenproduserte varer, samt utrangering og avhending av materiell.

– Vurderingene ble gjort med utgangspunkt i det Hubred fortalte. Problemet er at vi ikke kunne fastslå hva som hadde skjedd på grunn av at kontrollrutinene hadde vært for dårlige. Derfor har vi bedt fylkesrådet revidere retningslinjene på en del områder, opplyser Hult.

Var varsler

– Beviser ikke dette at Hubred faktisk var en varsler, at han hadde noe å fare med?

– Jeg er langt på vei enig i at Hubred var en varsler. Selvfølgelig var han det, sier Hult.

– Hvorfor kunne ikke kontrollutvalget hjelpe ham?

– Det er fordi kontrollutvalget ikke er i noen posisjon til å overprøve et rettsforlik. Når det gjelder personalsaker, er kontrollutvalget på sidelinja. Samtidig er jeg ikke tvil om at når denne saken gikk så langt som til en rettssak, så er det innlysende at det har skjedd klanderverdige ting, sier Hult, som mener det er riktig å beskytte varslere, selv om han som kontrollutvalgsleder ikke kunne gjøre noe i Hubred-saken.

Krever gransking

Det er nå kjent at kjent at fylkestingsrepresentant Stein Frøysang (Ap) har vært en av Hubreds nærmeste støttespillere de siste månedene. Blant annet har Frøysang hjulpet Hubred med å legge saken fram for Arbeidstilsynet. Frøysang nå går ut og krever en gransking av hele saken fra begynnelse til slutt.

– Jeg mener et uhildet granskingsutvalg nedsatt av fylkestinget bør gå gjennom saken fra A til Å. Hva skjedde egentlig ved Sentrum videregående skole? Hva skjedde med Hubreds bekymringsmeldinger? Hvorfor ble det ikke tatt tak i det han sa fra om? Hva skjedde da Hubred ble utestengt fra skolen? Hvorfor ble det ikke opplyst at det fantes ledige jobber da rettsforliket ble inngått? Det er så mye som ikke er kommet fram i denne saken, og det er mange ting som ikke henger på greip. Fylkeskommunen som arbeidsgiver kan ikke leve med saken slik den står nå. Sannheten må fram, sier Frøysang.

Artikkeltags