Tre bedrifter fikk pålegg fra Arbeidstilsynet som raskt ble rettet opp for mindre alvorlige lovbrudd

KONGSVINGER/SØR-ODAL/GRUE: Det ble avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven hos både Slobrua Gjestegård, Skaslien Gjestgiveri og Kongsvinger Budget Hotel. Avvikene skal nå være lukket.