- Holt kirkegård bør ikke vigsles

Artikkelen er over 14 år gammel

KONGSVINGER: Når nye Holt kirkegård innvies 20. juni, vil ikke Human-Etisk Forbund at prestene vigsler jorda etter Den norske kirkes ritualer.

DEL

Akkurat nå driver mannskap fra Odd Eriksen A/S med oppføringen av klokketårnet på Holt kirkegård. Tårnet, grusleggingen av stiene og oppsetting av gjerdet rundt gravlundene vil være ferdig til innvielsen 20. juni.

Da vil Human-Etisk Forbund ha seg frabedt vigslingsritualet i Alterboken hvor det blant annet heter «Herre, evige Gud. Til deg overgir vi kirkegården hvor våre døde skal hvile, inntil du kaller dem fram på oppstandelsens dag».

Prinsipp

Den offisielle markeringen rundt det nye klokketårnet og gravlunden på Holt i anledning byens 150 års jubileum er blitt er en viktig prinsippsak for Human-Etisk Forbund (HEF) sentralt i Oslo.

HEF er i likhet med andre tro- og livssynssamfunn invitert til å være med på å planlegge og gjennomføre åpningen av kirkegården - noe de setter stor pris på. Men de er ikke like begeistret over at kirken samtidig skal ha en gudstjeneste med vigsling av kirkegården.

- Vigsle enkeltgraver

- Dette er en sammenblanding av det kirkelige og religiøse. Vi ønsker at åpningen med ordfører og det offisielle programmet tas først - og så kan prestene foreta den religiøse vigslingen etterpå, sier seremonikonsulent Vinjar Tufte i HEF.

Han har derfor sendt brev til Kultur- og Kirkedepartementet (KKD) med kopi til prost Ingrid Vad Nilsen med anmodning at departementet ber Den norske kirke endre sin praksis. At det heretter vigsles én og én grav etter hvert som de tas i bruk i den enkelte gravferd. HEFs forslag vil etter KKD sitt initiativ blir forelagt Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn - hvor også HEF er representert.

Flerkulturelt

- En slik vigsling er støtende for dem som ikke deler den kristne tro. For de andre trosretningene medfører en kristen vigsling at det blir umulig for dem å gravlegge sine på dette området. Det vanskeliggjør også en felles og offentlig gravlund. Med dagens flerkulturelle samfunn og ulik trosgrunnlag i den enkelte familie, ønsker mange at familiemedlemmer gravlegges i nærheten av familiens gravsted. At de ikke blir spredd rundt på kirkegården, sier Vinjar Tufte.

Gravlund

Human-Etisk Forbund reagerer også på at Holt nye gravlund i Kongsvinger offisielt heter Holt kirkegård - og ikke gravlund.

- Ordet «gravlund» bør brukes i stedet for «kirkegård». Dette er foreløpig bare en ekstra gravlund uten noe kirkebygg. Det ideelle hadde vært et livssynsnøytralt seremonilokale som kunne brukes av alle trossamfunn. En sal eller et spesielt rom hvor det kan foretas en seremoni og hvor man fysisk kan komme inn med ei båre finnes for eksempel i kulturhusene i Tønsberg, Trondheim og Lillehammer, sier Tufte.

Artikkeltags