Onsdag denne uka ble det solgt bensin i Kongsvinger til 10.25 kroner pr. liter. I et historisk perspektiv er dette rekordlavt. Ut fra en gjennomsnittlig brutto timelønn i 2008 fikk man da 21,26 liter bensin.

Til sammenligning fikk man i 1975 11,63 liter bensin for en brutto timelønn, I det året var årlig gjennomsnittlig bruttolønn 55.800 kroner mens bensinen kostet 2,46 kroner pr. liter. I 1980 var årslønna 86.300 kroner mens bensinen kostet 3,63 kroner pr. liter. Det ga 12,19 liter for en brutto timelønn.

Samtidig bruker biler i 2008 langt mindre bensin pr. mil enn i tidligere år, slik at de reelle kostnadene til bensin er enda lavere nå enn før.

1,27 kroner i 1970

Glåmdalen har innhentet en statistikk fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP) som viser gjennomsnittlige bensinpriser for hvert år. Denne har vi sammenlignet med en statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om gjennomsnittlig lønn pr. normalårsverk, basert på alle næringer.

I 1970 kostet bensinen 1,27 kroner pr. liter mens gjennomsnittlig årslønn var 30.800 kroner. Det ga 12.42 liter bensin for en timelønn. I 1990 hadde gjennomsnittlig årslønn steget til 186.700 kroner mens bensinen kostet 5,61 kroner pr. liter. Det ga 17,06 liter bensin for en timelønn.

I 2008 er gjennomsnittlig årslønn, basert på SSBs prognose om 6 prosents nominell lønnsvekst fra 2007, på 425.000 kroner, mens bensinen altså denne uka var nede i 10,25 kroner. Midt på dagen i går hadde prisen steget til 12,05 kroner flere steder i Kongsvinger, noe som gir 18,05 liter bensin for en brutto timelønn. Men like etterpå var prisene nede på 11-tallet igjen.

Med 13 kroner for literen, som har vært en mer vanlig pris hittil i år, får man 16,75 liter for en gjennomsnittlig brutto timelønn i 2008. Statistikken viser at bensinen i dag koster omtrent det samme som i 1990, da man fikk 17,06 liter bensin for en brutto timelønn.

Fulgte hverandre

Gjennom 90-tallet steg prisen på bensin mer enn gjennomsnittlig lønnsvekst, og i år 2000 fikk man bare 14,39 liter for en timelønn. Den gangen kostet bensin 10,63 kroner pr. liter mens gjennomsnittsinntekten var 288.600 kroner. I årene etter årtusenskiftet har man igjen fått mer bensin for pengene, og lønnsveksten og bensinprisen har i hovedsak fulgt hverandre. Men man fikk noe mer bensin for timelønna i årene 2002 til 2004 enn hva man har gjort i de tre seneste årene. Nå blir spørsmålet om bensinprisen holder seg på denne ukas nivå, eller om de igjen stiger opp til prisene tidligere i år.