Som det framgår av gårsdagen oppslag i Glåmdalen om Berghs avskjed på grått papir, er advokat Geir Langhelle nevnt. Langhelle er styreleder i Bilsentergruppen, som eier blant annet Glåmdal Bilsenter, der Henrik Mohn er styreleder og daglig leder.

Langhelle ønsker ikke å gå i detaljer om saken, men opplyser at det var en ansatt i Mohns bilforretning som gjorde ham oppmerksom på at det på Facebook var framsatt trusler mot ham. Som styreleder i bilsentergruppen fant Langhelle det helt naturlig at han ble varslet om dette.

– At Henrik Mohn blir trukket inn i saken og blir gjenstand for trusler om vold og sykehusopphold, er helt meningsløst og uforståelig. Han har ikke hatt noen befatning med denne saken i det hele tatt. Dette viser med all tydelighet at uvettig bruk av Facebook kan skade enkeltmennesker på en utilbørlig måte, på grunnlag som helt savner forankring i virkelighetens verden, sier Geir Langhelle.

– Jeg vet også at Stein Robin Berghs støttespillere har tatt initiativ for å boikotte Glåmdal Bilsenter. Jeg antar at alle våre nåværende og potensielle kunder vil innse hvor usaklig dette er. Det er så meningsløst at jeg finner ikke ord for det, sier Langhelle.