Så mye tjener sykehustoppene

Direktørene på sykehusene i Norge har en madianlønn på 1,8 millioner kroner.