Skal kjøpe tomt til nye omsorgsboliger

Det skal bygges boliger til unge funksjonshemmede i Sør-Odal. Trolig skal det letes etter tomt nær sentrum på sørsiden av Glomma.