Har ventet sju år på bolig

USELVSTENDIG: - Å plassere Kim Are i leilighet vil være et overgrep mot ham. Han klarer seg ikke alene, sier Vivian Bergli.

USELVSTENDIG: - Å plassere Kim Are i leilighet vil være et overgrep mot ham. Han klarer seg ikke alene, sier Vivian Bergli. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

I sju år har Vivian Bergli kjempet forgjeves for at sønnen og andre utviklingshemmede skal få et sted å bo. Kommunen skylder på dårlig råd.

DEL

– Jeg blir provosert når jeg nå leser at fattige Nes kommune er i ferd med å bygge flyktningbolig nærmest på en, to, tre. Selv har jeg stadig fått høre at kommunen ikke har penger til å bygge bofellesskap for psykisk utviklingshemmede og at det ikke er med i planene for de nærmeste årene, sier Vivian Bergli fra Søndre Auli i Nes.

I Evangvegen ved Årnes er Nes kommune i ferd med å bygge bofellesskap for seks mindreårige flyktninger. Boligen skal være ferdigstilt innen 1. desember.

Dårlig respons

Allerede i 2002 meldte hun og ektemannen til Nes kommune at de hadde behov for kommunal bolig til sønnen Kim Are etter endt skolegang, men det har vært liten forståelse å få.

Kim Are, som nå er 21 år, har fragilt X-syndrom (FXS), som er den vanligste årsaken til arvelig psykisk utviklingshemming

– Han er 21 år, men fungerer som et barn på mellom tre og fem år. Han trenger hjelp til det aller meste, til og med å pusse tennene, sier Vivian Bergli, som ser på et bofellesskap som det optimale for Kim Are.

– Han er sosial og vil ha godt av å bo sammen med andre både av sosiale grunner og av hensyn til tryggheten.

Stort behov

Vivian Bergli mener at kommunen bør være godt kjent med behovet for et bofellesskap for utviklingshemmede. Allerede i 2004 var 20 familier til stede på et møte i regi av kommunen.

– Jeg kan garantere at en gruppebolig for utviklingshemmede lett vil bli fylt opp. Dette som en kontrast til de seks omsorgsboligene som er bygget på Haga, der flere fortsatt står tomme ett år etter at de sto ferdige.

Bergli kan heller ikke forstå at det blir dyrere for Nes kommune å bygge bofellesskap for barn med særskilte behov enn for mindreårige asylsøkere.

Større prestisje

– Kommunen vil få husbanklån og leieinntekt fra brukerne. Dessuten blir det gunstigere for bemanningen ved at man slipper å reise rundt og i stedet kan hjelpe et antall beboere på ett og samme sted.

Vivian Bergli har ingenting imot at Nes kommune bosetter flyktninger og synes det isolert sett er flott at kommunen er i stand til å ta et slikt løft.

– Jeg må likevel ha lov til å reagere når vårt eget behov blir neglisjert til de grader. Det kan se ut til at det er større prestisje i å bosette flyktninger enn psykisk utviklingshemmede.

Nylig ble familien Bergli tilbudt en kommunal leilighet på Årnes til Kim Are. Familien har reservert denne i påvente av et svar på hva slags bistand han vil få der.

– Det er et overgrep å sette Kim Are alene i en leilighet. Han vil bli isolert, og han er heller ikke i stand til å klare seg alene, sier Vivian Bergli.

– Er med i planene

– Vi har så langt ikke klart å avsette midler til bofellesskap for multifunksjonshemmede, men det er nå inne i økonomiplanen, sier helse- og sosialsjef Tone Thorsen i Nes kommune.

Ifølge økonomiplanen for kommende fire år skal det i 2011 brukes to millioner kroner til ombygging av en kommunal utleiebolig i Gjerderudvegen på Årnes.

– Men dere var raskt i stand til å bygge flyktningbolig?

– Som ledd i en nasjonal dugnad for mindreårige asylsøkere vil to utleieboliger bli benyttet som bofellesskap. Boligene er 40 prosent statlig finansiert, og asylsøkerne får bare hvert sitt s overom. De skal kun bo der i en periode, og det er ingen automatikk i at det skal bo flyktninger der når disse har flyttet ut. For et bofellesskap for funksjonshemmede er det helt andre krav til boligstandard. De skal også ha eget bad og kokemuligheter, sier Thorsen.

Artikkeltags