– Helt konge. Kjempemoro at alt endelig er klart, sier Snorre Granerud, Christoffer Henriksen og Robin Borgen.

Da avtalen mellom Fresh-Fource (FF), ansvarlige foreldrekontakter og kommunen ble undertegnet, gikk det ikke mange minuttene før gutta var på plass ved veggen de er blitt tildelt i lokalene til kulturskolen på Skotterud for å lage sine første bilder.

Dermed er det som i utgangspunktet i fjor ble ansett som hærverk og tagging snudd til noe positivt, og gitt ungdommen med interesse for graffiti et sted å bedrive interessen sin.

Ordfører Knut Gustav Woie lovet tidligere i år at en lovlig vegg med alle byråkratiske formaliteter burde være ordnet innen 17. mai. Nå dro det noe lenger ut i tid, men nå kan gutta slippe sin kunstneriske utfoldelse løs.

– Sammen har vi funnet fram til et regelverk og sikkerhetsinstruks som gjør at gutta vet hva de har å forholde seg til med tanke på sikkerhet når de driver på her. I tillegg var vi nødt til å ha på plass en avtale med foreldrekontakter for at alt skulle være formelt i orden, sier teknisk sjef, Øystein Jegerud.