– Utrolig takknemlig. Nå fikk vi beviset for at politikerne ønsker oss, sa hun til pressen etter at et stort flertall av kommunestyret vedtok en utvetydig uttalelse om at kommunen ser positivt på tiltaket med å etablere en friskole på Østsiden.

En slik entydig positiv uttalelse som flertallet ga ventes å bli avgjørende for at Utdanningsdirektoratet med det første kan gi en endelig formell godkjenning for å begynne friskolen. Det var Frp som først hadde fremmet flertallsuttalelsen i formannskapet. Rådmannen hadde foreslått en langt mer forbeholden uttalelse, der en blant annet trakk fram økonomiske konsekvenser av en friskole for kommunen. Og Aps Karin Siggerud Olsen fremmet et forslag om at på grunn av økonomiske konsekvenser og nedgang i elevtall ser en ikke behov for Solør Montessoriskole på Østsiden. I neste omgang kan dette sammen med synkende elevtall i kommunen gi nedleggelse av flere offentlige skoler, advarte hun.

– Skulle vi ha sagt nei til Montessori-skolen skulle vi ha gjort det for ett år siden da vi ble spurt om å leie ut skoleanlegget, ikke i dag, sa Felleslistas Ole Erik Lindalen, et argument flere sa seg enig i. Ja, selv den sterke privatiseringsmotstanderen Tore Karlstad og hans partikollega Bjørn Frang i Radikale Sosialister, stilte seg bak støtteerklæringen til montessoriforeningen og begrunnet dette med at her gjelder det først og fremst et grendesamfunns kamp for å beholde en skole i kretsen.