Vil flytte Glåmdal tingrett til Romerike

Av

Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter. Ved en reduksjon av dagens 60 tingretter til 22 vil samtlige fylker oppleve sammenslåinger.

DEL

Det er Adresseavisen som skriver om hvordan Domstolskommisjonen ser for seg at den norske tingrettsstrukturen kan bli i fremtiden.

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år. Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannede.

Fakta om nye tingretter

Domstolkommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter ved å gjennomføre disse sammenslåingene.

* Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted.

* Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.

* Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.

* Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.

* Rana-, Alstahaug- og Brønnøy- til Helgeland tingrett med hovedrettsted i Mo i Rana.

* Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal- til Trøndelag tingrett med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer.

* Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.

* Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett med lokaler i Bergen.

* Haugaland-, Sunnhordland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordland tingrett med hovedrettsted i Haugesund.

* Stavanger-, Jæren- og Dalane- til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.

* Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder- til Agder tingrett i Kristiansand med en avdeling i Arendal.

* Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark- til Telemark tingrett i Skien.

* Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres- til Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted. En avdeling bør opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander.

* Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken- samles som Innlandet tingrett. Hamar som hovedrettssted og en avdeling på Tynset.

* Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal- til Romerike tingrett med lokaler i Lillestrøm.

* Follo- og Heggen og Frøland- til Follo tingrett som legges til Ski.

* Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad- til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus skal behandles på et senere tidspunkt.

* Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika.

* Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen.

Kilde: Adresseavisen

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Rapporten overleveres justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.

Artikkeltags