Går på skinner

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Tømmertogene på Solørbanen sparer veinettet for 90 tømmerbiler i døgnet. – At regjeringen vil satse på tog, er en gladmelding for skogbruket, sier Jo Petter Grindstad i Glommen.

DEL

For fem år siden så det mørkt ut for mer transport på skinner langs Solørbanen og Rørosbanen. Den forrige regjeringen ville omprioritere midler fra bane til opprusting av riksvei 3 gjennom Østerdalen.

– Vi påpekte at det var helt feil satsing når resten av Europa går motsatt vei. I mange land er godstrafikk på skinner i ferd med å bli et miljøkrav. At regjeringen har tatt signalene fra andre land er en gladmelding for skogbruket i Østerdalen. Vi vet ikke hvordan regjeringen har tenkt å fordele 450 millioner ekstra til jernbanesatsingen, men vi har gode forhåpninger om at det vil dryppe litt på Solørbanen, sier næringspolitisk rådgiver i Glommen, Jo Petter Grindstad.

Ingen svenskehandel uten

– Uten Solørbanen og Rørosbanen med forbindelser til Sverige vil skogbruket i Østerdalen få store problemer med å få solgt massevirket. Vi ligger for langt unna industrien til at det er attraktivt å kjøre med bil. Biltransport blir for smått og for dyrt for svenskene, sier Grindstad.

Etter det vi har hørt skal en del av satsingen brukes til å ruste opp terminaler i større byer og tettsteder. Det er viktig for å gjøre det attraktivt å laste gods på bane.

Problemet er at kapasiteten på Dovrebanen og Bergensbanen er i ferd med å bli brukt opp. Gjennom Solør er det god plass til mer tømmer og mer gods. Det vi håper på er at litt av midlene kan brukes til vedlikehold og bedre møteplasser for de få togene som går. På lang sikt kan man jo drømme om at Solørbanen blir den nye transportårene med dobbeltspor mellom Trondheim til Sverige, sier Grindstad.

God utvikling

Hallgeir Gravrokk betjener Braskereidfoss stasjon, og kan bekrefte at optimismen og trafikken er i ferd med å vende tilbake til skinnegangen i Solør. For ett år siden ble Braskereidfoss stasjon gjenåpnet. Nå er stasjonen åpen alle hverdager for å betjene tømmertrafikken.

– Det går fire tog i døgnet til foredlingsbedriftene i Sverige og Sarpsborg. Skulle denne transporten gått på vei ville det vært behov for 90 trailere i dagnet, sier Gravrokk.

At det snart blir enda mer å gjøre på Solørbanens eneste bemannede stasjon er han ganske sikker på. Allerede neste år skal det gå godstog lastet med biler som skal til Trondheim. Når det gjelder godstrafikken på dårlige veier gjennom Østerdalen er det mye mer å hente. 17 prosent av trafikken er tungtransport. Det er ifølge Gravrokk den høyeste andelen av godstrafikk på vei i Norge.

Artikkeltags