– En manifestasjon, og et klart signal om hva som skal foregå av kirurgisk virksomhet ved Kongsvinger sjukehus i framtiden, slo Torbjørn Almlid fast.

Dette utsagnet fra direktøren for Sykehuset Innlandet dempet ikke gleden hos de 120 som ventet på å bli vist rundt i de nye operasjonsstuene, som er modernisert for et sted mellom 23 og 24 millioner kroner.

– Vi skal ha et desentralisert kirurgisk tilbud i Sykehuset Innlandet, med akutt kirurgi, ortopedi og bløtkirurgi ved Kongsvinger og de andre lokalsykehusene. Den diskusjonen er ferdig, utdyper Almlid.

Med et ferdig utbygget DPS (distriktspsykiatrisk senter) på plass mener han sykehuset vil stå ytterligere rustet for framtiden.

Full drift underveis

Den tidligere nedslitte operasjonsavdelingen framstår nå med fire hypermoderne stuer etter en ombygging gjennom flere måneder som bød på store utfordringer for å få tilpasset alt det tekniske.

Parallelt med ombyggingen har sykehuset holdt tritt med operasjoner i provisoriske operasjonsstuer. Avdelingssjef Ingunn Haugsbø Gulli framhever at de ansatte har strukket seg så langt som overhodet mulig for å opprettholde tilbudet selv under den mest hektiske utbyggingen.

– Befolkningen i distriktet har nå fått en ny topp moderne operasjonsavdeling med topp motiverte fagfolk, kunngjorde en glad Grethe G. Fossum, divisjonsdirektør ved Kongsvinger sjukehus.

– Alle arbeidsgrupper har levert til rett tid. Noen har ikke hatt ferie, andre har utsatt ferien sin flere ganger for å få dette på plass, la hun til.

– Utrolig fint å se, og på høy tid! sa tidligere direktør Tove Kjeverud Fossan, som var invitert til åpningen. Det var under hennes tid at den lange og tornefulle prosessen begynte.

3500 i året

Onsdag trilles de første pasientene inn på de nye operasjonsstuene. Sykehuset foretar rundt 3500 operasjoner i året, pluss de mindre som blir foretatt ved kirugisk poliklinikk.

Den nye operasjonsavdelingen har fire stuer, én færre enn tidligere. Grethe G. Fossum mener likevel at dette ikke vil redusere kapasiteten. Bedre utnyttelse av utstyr og arbeidstid samt mer bruk av dagkirurgi vil ifølge henne øke effektiviteten og redusere ventetiden totalt sett.

Med Torbjørn Almlid som tilhører ytret Grethe Fossum et sterkt ønske om at kirurgisk poliklinikk og mottakelsen nå må stå for tur til modernisering.

– Ja, det ligger i kortene, det. Det må bare skaffes penger, kommenterte Almlid.