Fryktet å måtte hoppe i døden

BLE TRUET: Fengselsbetjentene Reidar Walmann og Svein Bjerkesmoen

BLE TRUET: Fengselsbetjentene Reidar Walmann og Svein Bjerkesmoen Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

En psykotisk iraker kan bli dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha truet og lenket sammen to fengselsbetjenter slik at han klarte å rømme.

DEL

Det skjer i tilfelle nesten tre og et halvt år etter den dramatiske rømningen fra Kongsvinger sjukehus. 6. desember 2010 fikk han løs en jernstang fra sengehesten på pasientrommet i 3. etasje på lokalsykehuset, der han midlertidig fikk behandling under bevoktning av fengselsansatte. Gjennom truende adferd fratok han sambandssettet, mobiltelefonene og bilnøklene til de lokale fengselsbetjentene Reidar Walmann og Svein Bjerkesmoen, og beordret Walmann til å lenke seg til kollegaen med håndjern.

- Jeg opplevde at han ville ha oss til å hoppe fra vinduet i 3. etasje. Det var ikke behagelig, nei. Jeg syntes at hele rømningshendelsen tok veldig lang tid, kanskje tre timer, og jeg rakk å tenke mye. I virkeligheten gikk det cirka 25 minutter, forklarte fengselsbetjent Reidar Walmann i Glåmdal tingrett i dag, tirsdag.

Klarte å løpe vekk

Etter hvert skjønte han at de likevel ikke skulle hoppe fra vinduet. I stedet ble de beordret til å gå ned trappene og ut til Walmanns bil. Det skjedde uten at noen på sykehuset oppdaget den ekstraordinære situasjonen.

- Han hadde tydeligvis tenkt å ta oss med. På min bil er det ikke mulig å åpne sentrallåsen fra passasjersiden, der vi sto. Jeg forklarte ham dette, og da han gikk rundt bilen for å låse opp på førersiden, nappet jeg i Svein. Deretter løp vi så fort vi kunne tilbake på sykehuset, vitnet Walmann i retten.

Ingen av de to fengselsbetjentene har vært sykemeldt etter hendelsen. Begge anså det viktig å stå i jobben for å bearbeide hendelsen. Men det ble en følelsesladet hendelse da de to dager etter hendelsen hadde en form for debriefing og foran en stor forsamling med kollegaer på Kongsvinger fengsel fortalte om hva de hadde vært utsatt for.

- Da brast stemmen noen ganger, ja, og det kom noen tårer, forteller Bjerkesmoen, som ikke følte redsel under den dramatiske situasjonen på sykehuset.

Pågrepet på Svinesund

Bilen til Walmann ble senere gjenfunnet ved Langelandhjemmet ikke langt unna. Først nær to måneder senere, 3. februar 2011, ble den irakiske statsborgeren stoppet og pågrepet av tollen på Svinesund. Han kom da fra Sverige, og ble gjeninnsatt for å sone ferdig en dom for blant annet voldtekt. I september 2012 ble han løslatt, og har siden bodd sammen med mor og søsken, som alle har fått oppholdstillatelse her til lands. Han skal ikke ha begått nye voldsepisoder i denne perioden.

Uten oppholdstillatelse har han ikke krav på akutt helsehjelp, men til hjemlandet kan han sannsynligvis ikke returneres. Hans bror opplyste i retten i går at han vil bli drept dersom han returneres til Sør-Irak. Dessuten har han hele sin familie her – både mor, søsken, kjæreste og barn. Faren er død.

Skal ha drept flere som barn

Den nå 29 år gamle mannen har ifølge egen forklaring en traumatisk bakgrunn. I alderen 8–11 år skal han ha blitt presset av sin onkel til å medvirke til å henrette flere personer, det vil si operere som en form for barnesoldat. De sterke opplevelsene fra despoten Saddam Husseins Irak er den sannsynlige årsaken til hans dårlige psykiske helsetilstand.

De psykiatrisk sakkyndige, psykologspesialist Bjørn Solbakken og psykiater Nils Bratberg, konkluderer med at tiltalte har diagnosen paranoid schizofreni og var psykotisk under den dramatiske rømningen fra Kongsvinger sjukehus for snart tre og et halvt år siden. Følgelig anser de ham som strafferettslig utilregnelig. Han lider også av posttraumatiske stresslidelser og depresjon.

Irakeren har i mange år hørt stemmer, og snakker til noen som han tror befinner seg i samme rom. Denne «noen» er stort sett hans for lengst avdøde onkel. Han opplever onkelens tilstedeværelse som virkelig og tror han kommer for å drepe nevøen, selv om han på den annen side også vet at onkelen er død. De sakkyndige ser ikke bort fra at rømningen i Kongsvinger var motivert av å komme seg bort fra onkelen, som han oppfattet at kom inn på cella hans.

Ble først henlagt

At rettssaken mot ham først kommer opp nå, skyldes flere forhold, blant annet at politiadvokaten i Kongsvinger og statsadvokaten på Hamar innstilte på å henlegge saken mot ham fordi han ble ansett som psykotisk og følgelig strafferettslig utilregnelig da han rømte fra sykehuset. Kriminalomsorgen (fengselsvesenet) klaget denne avgjørelsen inn for Riksadvokaten, som begjærte ny vurdering av spørsmålet.

29. juli i fjor tok så statsadvokat Iris Storås ut tiltale med begjæring om at irakeren dømmes til tvungent psykisk helsevern. Etter dette er det gått ytterligere ni måneder før saken kom opp i tingretten i Kongsvinger. Rettssaken avsluttes i morgen, onsdag, med prosedyrene til aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, og tiltaltes forsvarer, advokat Vibeke Knapstad.

Tingretten skal deretter ta stilling til om 29-åringen var strafferettslig tilregnelig i desember 2010. Dersom retten er enig med de psykiatrisk sakkyndige, skal den deretter avgjøre om han skal dømmes til tvungent psykisk helsevern eller ei. Det etterlates ingen tvil om at mannen har behov for psykiatrisk behandling, først og fremst for psykosen. Det er også mulig å få slik behandling uten tvang, men siden han ikke har oppholdstillatelse her til lands, byr nødvendig helsehjelp basert på frivillighet på store utfordringer.

Artikkeltags