– Gi oss penger til nye uniformer nå, Knut Storberget. De vi har er over 30 år gamle.

Det sier Sivilforsvarets distriktssjef i Hedmark, Kaare Kveset.

Han er forbannet for at Justisdepartementet ikke har bevilget penger til formålet, til tross for at Stortinget har vedtatt oppgradering av Sivilforsvaret.

– Jeg beklager sterkt at jeg ikke kan tilby mine mannskaper moderne uniformer, slik de har tatt i bruk i landets tre nordligste fylker. Nå må Storberget se å få iverksatt stortingsvedtaket, sier Kaare Kveset.

Han hevder at de nye draktene er langt bedre enn dem Sivilforsvaret har brukt i flere tiår.

– De nye er bedre egnet for mer allsidig bruk, og er mer funksjonelle på flere vis. Blant annet er de utarbeidet med sterkt HMS-fokus (hensyn til helse, miljø og sikkerhet), sier Kveset.

Han er ikke redd for å få pes fra høyere hold for dette utspillet:

– Min lojalitet ligger hos de tjenestepliktige som trenger uniformene, sier distriktssjefen i Sivilforsvaret.