Lederen i Solør Montessori-forening sier at dette ikke er i samsvar med hva direktoratet muntlig har opplyst til dem tidligere. Hun tillegger at hun tror en slik tolkning en noe man nå har funnet på for å kunne luke ut flere søkere.

Skuffende synes styrelederen i Solør Montessori forening det også er at uttalelsen fra kommunen, som en maste slik på for å få, ikke ser ut ikke å være tillagt noen vekt.

Selv om det er klagemuligheter, løper tiden fram mot et nytt skoleår raskt, slik at det nå ser ut til å være små muligheter til å komme i gang med en skole på Østsiden i august. Men selv vil Bjerke Matsson vente med å kommentere dette til situasjonen er drøftet nærmere på et møte på Østsiden i morgen kveld.