Flinke kvinner blir syke

SLITNE: Ansatte i omsorgsyrker må også sette grenser for hvor gode tjenester de skal yte, om de ikke skal slite seg ut.

SLITNE: Ansatte i omsorgsyrker må også sette grenser for hvor gode tjenester de skal yte, om de ikke skal slite seg ut. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

At kvinner som skal være flinke til alt blir syke, er et kjent fenomen. I Åsnes settes det nå inn tiltak.

DEL

I kommunens personalavdeling og i bedriftshelsetjenesten erfarer de at lettere psykiske lidelser har overtatt for muskel- og skjelettplager som hovedårsak til sykefravær.

Det er som regel ikke arbeidsgiver som kan lastes, men folks livssituasjon, deres levevaner, stress, kav og mas og egne forventninger til livet som gjør utslaget.

– Likevel er det arbeidsgiver som pålegges ansvaret for å få folk tilbake i jobb. Nå blir vi ikke lenger bare truet med bøter, de blir innkrevd også, sier Margrethe Haug, personalkonsulent i Åsnes kommune.

Tiltak

Det var arbeidsmiljøutvalget som ønsket å gå inn i tre vilkårlig valgte virksomheter for å få en oversikt over hva som er årsak til sykefravær og hva kommunen som arbeidsgiver kan sette inn av tiltak.

– Så har vi hatt en gjennomgang med bedriftshelsetjenesten og IA-kontaktene for å sette i verk tiltak. Som et eksempel kan nevnes at vi tilbyr reinholderne et halvdagskurs i ergonomi for å lære å jobbe riktig og unngå muskel- og skjelettplager. Vi har gått inn med støymålinger og forbedring av inneklima. Det settes også inn tiltak for å lette arbeidssituasjonen ved Hof aldershjem og Sønsterud bofellesskap, sier Haug.

Hun understreker at det er en grense for hva som kan settes inn av tiltak, både av tekniske og økonomiske årsaker.

Likestilling

– Selv om vi satte inn et helt sett av team på sykehjemmet, kan bemanningen oppleves for liten. Det kommer an på hvor mange oppgaver de ansatte tar på seg, og hva de har samvittighet til å la være. Alle vil forsøke å gjøre en jobb som er så god som mulig, men det går også an å slite seg ut ved å gi for gode tjenester, sier Haug.

Sykefraværet i Åsnes kommune hadde en liten nedgang i fjor, og lå på 9,4 prosent.

– Størst er sykefraværet i hjemmesykepleien og på sykehjemmet. Det er tunge jobber, men vi skal heller ikke glemme at det er mye som påvirker helsa vår utenfor arbeidsplassen. Dette er flinke damer som skal prestere sitt beste både hjemme og borte. Likestillinga har ikke kommet så langt som vi gjerne liker å tro. Det er fortsatt damene som tar den største arbeidsbyrden i de fleste hjem, og det stilles sterke krav, sier Margrethe Haug.

Artikkeltags