– Dette er som et gufs fra den kalde krigens dager. Jeg trodde virkelig ikke dette kunne være realiteten i dagens Norge, sier Kjell Erik Strøm fra Sagdalen like utenfor Skotterud til Glåmdalen.

Da han valgte å gifte seg med sin Anna Evteeva sørget norske sikkerhetsmyndigheter for at han ikke fikk beholde jobben. Årsak: Rikets sikkerhet. Det var ABCnyheter som omtalte saken først.

– Jeg må innrømme at dette kom som et sjokk på oss begge. Jeg oppfatter den likegyldigheten og arrogansen som både arbeidsgiver og norske sikkerhetsmyndigheter har utvist som i beste fall utrolig stivbeint, sier flylakkereren fra Eidskog.

«Kan utsettes for trusler»

Historien, som ble kjent via ABC Nyheter i helga, er som følger: Kjell Erik Strøm har vært ansatt i Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM) i 10 år. Bedriften, som holder til på Kjeller ved Lillestrøm, eies av Forsvarsdepartementet, og har som hovedoppgave å reparere og vedlikeholde Forsvarets fly og helikoptre. Etter at Kjell Erik Strøm giftet seg med Anna Evteeva for drøyt to år siden mente Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) at han ikke lenger kunne sikkerhetsklareres, slik AIM krever av alle sine ansatte. Dermed ble han oppsagt fra jobben tidligere i sommer. Kjell Erik Strøm klaget på sikkerhetsmyndighetenes avgjørelse, men det hjalp ikke. Avslaget ble begrunnet med «tilknytning til andre riker» og at «det foreligger forhold som potensielt kan lede til at du eller nærstående personer utsettes for trusler med risiko for å kunne presse deg til å handle i strid med sikkerhetsmessige interesser».

– Jeg klaget videre til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og sendte med kopier av all dokumentasjon vi kunne hente fra russiske myndigheter; utskrifter fra politiet og kopier av både internasjonalt og russisk pass, sier Strøm til Glåmdalen.

Men sikkerhetsmyndighetene sto på sitt.

– Ikke lett å få ny jobb

– At sikkerhetsmyndighetene ikke lenger vil gi meg en klarering er én ting, men jeg trenger egentlig ikke det i stillingen som overflatebehandler. Det burde være mulig for bedriften å finne en jobb for meg som ikke krever klarering, mener Strøm, og setter spørsmålstegn ved AIM Norways vilje til å hjelpe.

– Jeg har arbeidet der som gift i to år allerede mens saken har vært vurdert, men så fort avgjørelsen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet kom var det for farlig å ha meg der. Før Anna og jeg giftet oss tok jeg også kontakt med sikkerhetsavdelingen i bedriften, men fikk forståelsen av at giftermålet ikke ville by på arbeidsmessige problemer, sier Strøm.

54-åringen har nå lønn i oppsigelsesperioden, ut september måned. Etter det vet han ikke hva han skal gjøre.

– Det er ikke så lett å få ny jobb i min alder, mener han.

Han får nå hjelp av arbeidstakerorganisasjonen Parat, som mener det ikke er noe som tilsier at Strøm skal miste sikkerhetsklareringen og jobben.