Fengsel for utlendinger

BARE FOR UTLENDINGER: Kongsvinger fengsel på Vardåsen blir fengsel for utenlandske domfelte som skal utvises.

BARE FOR UTLENDINGER: Kongsvinger fengsel på Vardåsen blir fengsel for utenlandske domfelte som skal utvises. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Kongsvinger fengsel skal fra neste år være kun for utenlandske domfelte.

DEL

– Vi synes dette er spennende. Det blir et nytt felles mål å samles om, men det blir utfordrende siden omleggingen starter allerede nå i høst.

Det sier fengselsleder Gaute Enger etter at han informerte de ansatte i formiddag.

I statsbudsjettet for 2013 kommer det frem at Kongsvinger fengsel på Vardåsen blir fengsel både for utenlandske domfelte som skal utvises og som skal overføres til soning i hjemlandet.

Overgangen starter innen utgangen av året.

Soning i hjemlandet

– Utenlandske innsatte som skal utvises, skal ikke tilbakeføres til det norske samfunnet. De innsatte skal tilbys et innhold under straffegjennomføringen som er tilpasset denne gruppen, sier justisminister Grete Faremo i en pressemelding.

Regjeringen forsøker å sende flere utenlandske fanger til soning i deres hjemland. Norge har inngått avtaler om soningsoverføring med Romania, Litauen og Latvia der mange av de straffedømte utlendingene i Norge kommer fra.

Avtalen med Latvia vil trolig tre i kraft i løpet av 2012, mens soningsoverføringene til Romania og Litauen allerede har begynt.

Regjeringen arbeider for å inngå flere slike avtaler. Justis- og beredskapsdepartementet og alle aktørene i straffesakskjeden samarbeider om tiltak for å øke antall soningsoverføringer.

Store endringer

Enheten på Vardåsen vil ha 97 plasser slik det er i dag og omfatter både høy og lav sikkerhet. Dette skal være mer kostnadseffektivt enn flere mindre enheter og vil gjøre tolketjenester og lignende lettere tilgjengelig.

Ifølge justis- og beredskapsdepartementet er dette en stor endring som påvirker alle deler av organisasjonen. Samarbeidspartnere for Vardåsen fengsel vil også påvirke tjenester i kommunen innenfor skole, NAV, helseavdeling, prest, bibliotek og tannlege.

Det er foreløpig uklart hva slags innhold de utenlandske straffedømte skal få i fengselet og det er foreløpig ukjent hva som vil skje med avdeling G, det såkalte «gamlefengselet» i Kongsvinger sentrum.

Per i dag har Vardåsen innsatte fra 20 forskjellige nasjoner slik at fengselet allerede har bred erfaring med dette.

Artikkeltags